Senarai Semak Semua Elemen Kerja Kursus Sejarah PMR 2013

Kerja Kursus Sejarah PMR 2013

SENARAI SEMAK ELEMEN 1, 2 & 3 KERJA KURSUS SEJARAH PMR 2013


SENARAI SEMAK ELEMEN 1

MENGUMPUL FAKTA SEJARAH
  

Bil

Sumber

Tandakan [√ ] atau [ X ]

1
Buku Ilmiah
[ Nama pengarang, tahun terbit,
  tajuk buku, tempat terbit, penerbit ]

2
Jurnal 
[ Nama pengarang, tajuk, bilangan, tahun ]3
Akhbar
[ Nama akhbar, tarikh, halaman ]4
Majalah
[ Nama majalah, tarikh,halaman,penerbit ]5
Ensiklopedia
[ Tajuk, jilid, tahun ]6
Orang Sumber
[ Nama, umur, alamat ]
[ Sertakan transkripsi temu ramah ]


7
Melawat Tempat Kajian
 [ Nama tempat/bangunan, alamat ]


8
Internet
[ Alamat laman web ]9
Televisyen
[ Tajuk program, tarikh, masa, rangkaian ]
[Sertakan transkripsi rancangan ]


10
Radio
[ Tajuk program, tarikh, masa, rangkaian ]
[Sertakan transkripsi rancangan ]


11
VCD/DVD
[ Tajuk program, terbitan ]12
Sumber lain
[ Jenis sumber, alamat/punca sumber ]
Cth: Risalah/minit mesyuarat/laporan tahunan
Jumlah Markah
                                                                                                  Tandatangan Guru Penilai,

                                                                                                   …………………………..


SENARAI SEMAK ELEMEN 2TAJUK :                                                    
                   ...................................................................................................................................

                   ...................................................................................................................................

                   ...................................................................................................................................


Bil
PERKARA
Tandakan (√)
i
Tajuk Kajian


ii
Senarai Kandungan


iii
Penghargaan


iv
Objektif Kajian


v
Kaedah Kajian


vi
Hasil Kajian


vii
Rumusan


viii
Lampiran


ix
Rujukan


Markah

                                                                                                   Tandatangan Guru Penilai,

                                                                                                   …………………………..

    

SENARAI SEMAK ELEMEN 3TUGASAN :                                                    
Tulis satu esei tidak kurang daripada 100 patah perkataan yang mengandungi pengamalan unsur patriotisme berdasarkan tajuk di bawah.


Kegiatan ekonomi tradisional penting dalam memperkukuh semangat nasionalisme bangsa Malaysia. Berikan pendapat anda.
Bil


UNSUR PATRIOTISME

Tandakan (√)

I
1
ii
2
Iii
3
Iv
4
V
5
Markah


                                                                                                  Tandatangan Guru Penilai,

                                                                                                  ..............................................
                                                                                                  

Via http://www.jpnpp.edu.my dengan sedikit olahan Perling Putih

0 comment... add one now