Tajuk Kerja Kursus Geografi Tingkatan 3 PMR 2013

Kerja Kursus Geografi PMR 2013
Kepada semua calon PMR 2013 :

Tajuk tugasan untuk mata pelajaran Geografi tahun 2013 adalah seperti berikut. Calon-calon PMR perlu telitikan kedua-dua tugasan tersebut dan memilih salah satu daripadanya. Pilih yang sesuai dengan keadaan sekeliling anda! 

TUGASAN 1:PENGANGKUTAN AWAM

Calon dikehendaki menjalankan satu kajian tentang pengangkutan awam di kawasan tempat tinggal anda atau kawasan kajian.Kajian tersebut mestilah merangkumi perkara berikut:

Konsep pengangkutan awam
•Jenis-jenis pengangkutan awam
•Kepentingan perkembangan pengangkutan awam
•Masalah perkembangan pengangkutan awam
•Cadangan untuk mengurangkan masalah perkembangan pengangkutan awam
•Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian

ATAU

TUGASAN 2:KEGIATAN PENTERNAKAN

Calon dikehendaki menjalankan satu kajian tentang kegiatan penternakan di kawasan tempattinggal anda atau kawasan kajian.Kajian tersebut mestilah merangkumi perkara berikut:

•Konsep dan jenis kegiatan penternakan
•Kepentingan kegiatan penternakan
•Faktor yang mempengaruhi kegiatan penternakan
•Kesan negatif kegiatan penternakan
•Cadangan untuk mengurangkan kesan negatif kegiatan penternakan
•Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian.

via http://forum.tasekutara2jb.com dengan sedikit olahan Perling Putih

0 comment... add one now