Kriteria Kelayakan Skim Rumah Pertamaku (SRP)

SRP

Skim Rumah Pertamaku (SRP) –Skim Rumah Pertamaku telah diumumkan dalam Bajet 2011 oleh Kerajaan Malaysia untuk membantu golongan muda yang baru bekerja dan berpendapatan tidak lebih daripada RM3,000 sebulan untuk memiliki rumah pertama mereka.

Skim ini membolehkan golongan muda untuk mendapat pembiayaan sehingga 100% daripada institusi-institusi kewangan untuk membeli rumah pertama mereka tanpa perlu membayar 10% wang pendahuluan. Ini sejajar dengan hasrat Kerajaan untuk meningkatkan pemilikan rumah di kalangan rakyat Malaysia.

Kerajaan telah mengumumkan dalam Bajet 2013 yang had pendapatan kasar telah ditingkatkan dari RM3,000 kepada RM5,000 sebulan dan beberapa kriteria kelayakan tertentu telah dimansuhkan berkuat kuasa 1 Januari 2013. Sumber Laman Web Skim Rumah PertamakuCiri-ciri dan Faedah Utama
Pembelian rumah pertama (bergantung kepada kemampuan)
 • Pembiayaan sehingga 100% 
 • Harta kediaman sahaja

Kriteria Kelayakan
Peminjam/Pelanggan Yang Layak
 • Warganegara Malaysia sahaja
 • Pembeli rumah pertama
 • Individu berumur tidak lebih daripada 35 tahun
 • Pendapatan kasar peminjam perseorangan tidak lebih daripada  RM5,000 sebulan dan pendapatan kasar peminjam bersama tidak lebih daripada RM10,000 sebulan (berdasarkan pendapatan kasar bulanan maksimum tidak lebih daripada RM5,000 bagi setiap peminjam)
 • Pembayaran balik jumlah komitmen pembiayaan tidak boleh melebihi 60% daripada pendapatan bersih bulanan atau had pembiayaan maksimum bank yang terlibat, yang mana lebih rendah
Harta Yang Layak
 • Harta kediaman yang terletak dalam Malaysia
 • Nilai minimum hartanah RM100,000
 • Nilai maksimum hartanah RM400,000
 • Dihuni oleh pemilik (pembeli mestilah menghuni kediaman berkenaan)
Keperluan Pembiayaan
 • Tempoh pembiayaan tidak lebih daripada 35 tahun, tertakluk kepada umur peminjam tidak melebihi 65 tahun di akhir tempoh pembiayaan. Tempoh pembiayaan maksimum yang disemak semula ini adalah selaras dengan keputusan BNM yang telah diumumkan pada 5 Julai 2013
 • Kemudahan untuk melunaskan sahaja (tiada ciri yang memberi kemudahan untuk pengeluaran)
 • Bayaran ansuran melalui potongan gaji bulanan atau arahan tetap
 • Insurans/takaful kebakaran diwajibkan

Juga baca Cara Mendaftar Online Program Rumah Pertama Rakyat 1Malaysia (R1R1M)

Read more: http://rossacalla.blogspot.com/2013/02/cara-mendaftar-online-program-rumah.html#ixzz2ealuGMhn
Follow us: @rossacalla on Twitter | PerlingPutih on Facebook

0 comment... add one now