Nota Ringkas Sejarah Tingkatan 5 Bab 6 - Pengukuhan Negara Dan Bangsa

Pengukuhan Negara Dan Bangsa

 • Nota Ringkas Sejarah Tingkatan 5 Bab 6 - Pengukuhan Negara Dan Bangsa
 • 1. BAB 6:PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA. •Pembentukan Malaysia. •Reaksi terhadap pembentukan Malaysia. •Langkah-langkah pembentukan Malaysia.
 • 2. PEMBENTUKAN MALAYSIA Sebutkan cadangan-cadangan awal tentang pembentukan Malaysia.(i)Lord BrasseyMenggabungkan Sarawak dan Sabah dengan Negeri-Negeri Melayu dan Negeri-Negeri Selat.(ii)Sir Malcom MacDonald dan Dato’ OnnMencadangkan Sarawak,Sabah,Singapura,Brunei danPersekutuan Tanah Melayu digabungkan.(iii)Lee Kuan YewMenggabungkan Singapura dengan Tanah Melayu sahaja.
 • 3. Mengapakah Lee Kuan Yew begitu berminatmenggabungkan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu? • Barisan Sosialis memenangi pilihan raya Hong Lim di Singapura. • Kebangkitan pengaruh Barisan Sosialis melemahkan Parti Tindakan Rakyat Kebangkitan Barisan sosialis menggugat rancangan British memberi kemerdekaan kepada Singapura. • Ancaman komunis di Singapura. • Mengharapkan pertolongan Persekutuan Tanah Melayu membanteras pengaruh komunis.
 • 4. Apakah faedah-faedah yang diperolehi sekiranya Sarawak,Sabah, dan Brunei menganggotai Malaysia?• Mempercepatkan kemerdekaan negeri tersebut.• Mewujudkan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara.• Menghalang penyebaran pengaruh komunis di wilayah Borneo.• Mewujudkan pasaran yabg lebih luas bagi menggalakkan perkembangan industri pertanian.• Dapat memanfaatkan sumber yang ada di negeri-negeri itu.• Mengimbangkan jumlah kaum di kalangan negeri anggota.
 • 5. Huraikan faktor-faktor yang membawa kepada pembentukan Malaysia.Sosialis- Kemenangan Barisan Sosialis dalam pilihan rayaSingapura melemahkan Parti PAP pimpinan Lee Kuan Yew.Gugat- Perkembangan ini mengugat rancangan Britishuntuk memberi kemerdekaan kepada Singapura.Desak- Lee Kuan Yew mendesak British menggabungkanSingapura dengan Persekutuan Tanah Melayu.Pengalaman- Pengalaman Persekutuan T.Melayumembenteras pengaruh PKM dapat membantu Singapuramenghadapi ancaman komunis.
 • 6. Sarawak- Ancaman mahu menjadikan Sarawak sebagainegara komunis.Benteng- Pembentukan Malaysia menjadi bentengmenghadapi komunis.Merdeka- Mempercepatkan kemerdekaan Sarawak ,Sabah,Brunei.Dekolonisasi- Proses dekolonisasi British terhadap negeriyang belum membangun.Stabil- Dapat memberikan kestabilan politik di rantau AsiaTenggara.Pengaruh- Menghalang pengaruh komunis di Singapuradan Borneo.Kepentingan- British mahu memastikan kepentingannyaterus terkawal.
 • 7. Pasaran- Dapat mewujudkan pasaran luas.Pelaburan- menggalakkan pelaburan danperkembangan industri pertanian.Kerjasama- Mewujudkan kerjasama serantaudalam bidang ekonomi.Sumber- Dapat memanafaatkan sumber yang adadi negeri-negeri.Maju- Memajukan negeri-negeri yang belummembangun.Imbang- Mengimbangkan jumlah dan kadarpertumbuhan kaum.
 • 8. Jelaskan reaksi di Sarawak dan Sabah tentang pembentukan Malaysia.Reaksi di Sarawak.PANAS- Parti Negara Sarawak(PANAS) adalah partipertama yang menyokong penubuhan Malaysia.SNAP- SNAP,BERJASA,PESAKA, dan SCA mulanya menentangkerana mereka mahukan kemerdakaan terlebih dahulu.Sokong- Parti-parti ini akhirnya menyokong penubuhanMalaysia.SUPP- SUPP terus menentang pembentukan Malaysia.Perikatan- PANAS,SNAP,BERJASA,PESAKA, dan SCA membentukParti Perikatan Sarawak menyokong penubuhan Malaysia.Sekat- Mereka berusaha menyekat pengaruh SUPP.
 • 9. Reaksi di Sabah.Parti- Pengumuman tentang gagasan Malaysiamelahirkan parti-parti politik sepertiUNKO,USNO,Parti Kaum Dusun,Parti PasokMomugun,Parti Bersatu,Parti Doemokratik dansebagainya.Bentuk- Parti-parti ini membentuk PartiPerikatan Sabah yang menyokong penyertaanSabah ke dalam Malaysia.Tuntutan- Parti Perikatan Sabah Mengemukakantuntutan 20 perkara untuk dimasukkan dalamPerlembgaan Malaysia.
 • 10. Jelaskan reaksi Indonesia dan Filipina terhadap pembentukan Malaysia.Indonesia.Bantah- Membantah pembentukan MalaysiaJajah- Berpendapat pembentukan Malaysia adalah satu bentuk penjajahan baru.Ancaman- Boleh mengancam IndonesiaKonfrontasi- Presiden Soekarno mengisytiharkan DasarKonfrontasi.Ganyang- “Ganyang Malaysia” diumumkan pada 20 januari 1963.
 • 11. Nelayan- Menyerang kapal-kapal nelayan MalaysiaCeroboh- Menceroboh ruang udara MalaysiaSerang- Menyerang Malaysia melalui Johor,Sarawakdan Sabah.Buruk- Memburukkan Malaysia di negara Afro-Asiadan Negara Dunia Ketiga.
 • 12. FilipinaTuntut- Membuat pengumuman rasmi menuntut hak keatasSabah.Sabah- Mendakwa Sabah sebahagian daripada milikKesultanan Sulu.Perjanjian- Mengemukan perjanjian antara Sultan Suludengan Baron von Overback sebagai asa tuntutan.
 • 13. Huraikan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Malaysiadalam menghadapi penentangan Indonesia terhadappembentukan Malaysia.Diam Mengambil sikap berdiam diri terhadap serangan kapal nelayan dan pencerobohan ruang udara.Balas Bertindak balas dengan bantuan tentera komanwal terhadap serangan bersenjata Indonesia.Bantahan Menghantar bantahan rasmi kepada Setiausaha Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu berhubung pencerobohan itu.Lawatan Perwakilan Malaysia yang diketuai oleh Dato’ Abdul Razak Husein mengadakan lawatan ke negara Dunia Ketiga dan Afro-Asia.
 • 14. Penjelasan Memberi penjelasan kepada negara-negara tersebut tentang masalah hubungan antara Malaysia dengan Indonesia.Maphillindo Membaiki hubungan diplomatik kedua-dua negara melalui MAPHILINDO.
 • 15. Memorandum Mengemukakan memorandum kepada Suruhjaya Cobbold yang mengandungi pandangan rakyat Sarawak dan Sabah untuk dimasukkan ke dalam perlembagaan.Cobbold Menubuhkan Suruhanjaya Cobbold untuk meninjau pandangan rakyat Sarawak dan Sabah tentang gagasan Malaysia.JAK Menubuhkan Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK untuk memperincikan cadangan-cadangan Suruhanjaya Cobbold.Mesyuarat JAK mengadakan mesyuarat bagi mewajarkan kemasukan Sarawak dan Sabah ke dalam Malaysia dan membincangkan hak penduduk Sarawak dan Sabah.
 • 16. Bagaimanakah kerajaan Malaysia menangani penentanganIndonesia dan Filipina terhadap pembentukan Malaysia.Perjumpaan Mengadakan perjumpaan tiga pihak melibatkan Malaysia, Indonesia, dan FilipinaSidang Mengadakan sidang kemuncak antara ketua kerajaanMaphilindo Menubuhkan MAPHILINDOPBB Mencari jalan penyelesaian dengan bantuan PBB
 • 17. Huraikan usaha-usaha yang dijalankan untuk mendapatkansokongan rakyat Sarawak dan Sabah terhadappembentukan Malaysia.Lawatan Megadakan lawatan ke Sarawakbdan Sabah untuk menjelaskan tentang penubuhan MalaysiaRundingan Mengadakan rundingan antara pegawai kanan Persekuruan Tanah Melayu dengan pegawai British di Sarawak dan Sabah.JPPK Menubuhkan Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum(JPPK).Pandangan Mengadakan mesyuarat JPPK untuk mengumpulkan pandangan tentang penubuhan Malaysia.
 • 18. PBB Setiausaha PBB menubuhkan perwakilan Malaysia ke PBB untuk meninjau pendapat rakyat Sarawak dan Sabah.
 • 19. Apakah nilai-nilai yang terserlah melalui kejayaanpembentukan Malaysia?Kepimpinan Ciri-ciri kepimpinan tokoh politik di Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan SingapuraTangkis Tekanan pihak komunis dapat ditangkisDiplomasi Diplomasi politik berjaya menyelesaikan konflik dengan Indonesia dan FilipinaKerjasama Wujudnya kejasama serantauAnrabangsa Melibatkan kerjasama antarabangsa
 • 20. Apakah tujuan Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum(JPPK) ditubuhkan ?Penerangan Memberi penerangan kepada orang ramai tentang gagasan MalaysiaPandangan Mengumpulkan pandangan penduduk tentang pembentukan MalaysiaKegiatan Menggalakkan kegiatan ke arah pembentukan MalaysiaMemorandum Mengemukakan memorandum tentang pandangan Sarawak dan Sabah kepada Suruhanjaya Cobbold
 • 21. Sebutkan peranan yang dimainkan oleh SuruhanjayaCobbold berhubung dengan pembentukan Malaysia.Penilaian Membuat penilaian terhadap pendapat rakyat Sarawak dan SabahCadangan Mengemukakan cadangan kepada pihak BritishMemorandum Menerima memorandum yang dikemukakan oleh pelbagai pertubuhanLaporan Mengemukakan laporan memorandum kepada kerajaan BritishPerlembagaan Mengemukakan cadangan perlembangan baru bagi Malaysia
 • 22. Nyatakan usaha yang dilakukan oleh Jawatankuasa AntaraKerajaan (JAK) ke arah pembentukan Malaysia.Penubuhan Menerangkan penubuhan Malaysia kepada Sarawak dan SabahCadangan Memperincikan cadangan Suruhanjaya Cobbold tentang Perlembagaan MalaysiaMesyuarat Mengadakan mesyuarat bagi mewajarkan kemasukan Sarawak dan Sabah ke dalam Persekutuan MalaysiaHak Membuncangkan hak dan kepentingan penduduk Sarawak dan Sabah
 • 23. Mengapakah majoriti rakyat Sarawak dan Sabah bersetujumenyertai persekutuan Malaysia ?Usaha Usaha yang dijalankan oleh kerajaan Persekutuan Tanah MelayuParti Parti Perikatan memenangi pilihanrayaEnggan Penduduk Sarawak dan Sabah enggan menyertai Indonesia dan Filipina
 • 24. DISEDIAKAN OLEH:NURUL ASHIKIN MOHD ARIFFINWAN NORAQILAH WAN ZAINUDIN0 comment... add one now