Hukum Isteri Minta Cerai Dari Suami

Hukum Isteri Minta Cerai Dari Suami
Hukum Isteri Minta Cerai Dari Suami | Soalan:
Ustazah, apakah hukumnya seorang isteri meminta cerai daripada suaminya kerana 
sudah tidak tahan hidup bersama dengan lelaki yang buruk akhlak.
Terima kasih.

Isteri Kecewa.

Jawapan;
Kebahagiaan dalam perkahwinan adalah impian bagi semua pasangan yang berkahwin.
Namun kadangkala kebahagiaan yang diimpikan bertukar menjadi mimpi ngeri, 
bilamana suatu saat seorang isteri harus meminta cerai dari suaminya lantaran 
berbagai sebab. Di sini akan dihuraikan beberapa pendapat ulama’.

Seorang isteri yang meminta cerai dari suaminya tanpa sebab adalah haram 
hukumnya.Terdapat sabda Nabi SAW (bermaksud); "Mana-mana wanita (isteri) meminta
cerai dari suaminya tanpa ada suatu desakan, haram ke atasnya mencium bau Syurga 
(yakni akan ditegah dari mencium bau Syurga)" (HR Imam Ahmad, Abu Daud, at-
Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan al-Hakim dari Tsauban RA. Menurut at-Tirmizi; 
hadis ini hasan. al-Jami' as-Saghier, no. hadis; 2944).

Dari hadis di atas kita memahami bahawa; sengaja meminta penceraian dari suami 
hukumnya adalah haram dan berdosa.

Namun jika ada ada desakan atau sebab yang munasabah, hukumnya adalah harus. 
Menurut ulama’; contoh desakan ialah; suami yang zalim, suka mendera isteri, tidak 
memberi nafkah dan mengabaikan tanggungjawab atau sebagainya. Atau isteri 
merasakan tidak upaya lagi menunaikan tanggungjawab kepada suami jika kekal 
bersama. Kerana itu, diharuskan meminta ditalaqkan atau meminta khulu' (tebus talak) 
iaitu isteri meminta suami menceraikannya dan berjanji memberinya suatu bayaran 
atau mengembalikan mas kahwinnya. 

Ibnu 'Abbas RA menceritakan; Isteri kepada Tsabit bin Qais telah datang kepada Nabi 
SAW (untuk menyatakan hasratnya meminta cerai dari suaminya). Ia berkata kepada 
Nabi SAW; "Ya Rasulullah SAW, aku ingin meminta cerai dari Tsabit (suamiku) bukan 
kerana aku mencela agamanya dan akhlaknya, akan tetapi aku bimbang menjadi kufur 
(engkar)(yakni kufur dalam pengertian engkar hak/kewajipan terhadap suami atau 
memilih untuk kufur (murtad) supaya terfasakhnya nikah)". Lalu Rasulullah SAW 
berkata kepadanya; "Sanggupkah kamu mengembalikan tanah kebun yang ia berikan 
kepadamu sebagai mas kawin ketika perkahwinan kamu dulu?". Ia menjawab; "Ya, aku 
sanggup". Ia pun mengembalikan tanah kebun itu. Rasulullah lalu berkata kepada 
Tsabit; "Ceraikanlah dia". (HR Imam al-Bukhari. Soheh al-Bukhari, 5276).

Zahir hadis menunjukkan Rasulullah membenarkan seorang isteri meminta cerai 
meskipun suaminya tidak memiliki masalah dari aspek akhlak dan agama. Akan tetapi 
hakikat sebenar tidaklah sedemikian. Isteri Tsabit adalah seorang yang mulia, beliau 
tidak mahu mendedahkan aib Tsabit kepada Rasulullah atau orang lain. Namun apa yang
sebenarnya berlaku antara beliau dan Tsabit dapat diketahui melalui sebuah riwayat 
lain:

Daripada al-Rubayi’ binti Mu‘awwidz, bahawa Tsabit bin Qais memukul isterinya hingga 
tangannya patah. Isterinya (bernama) Jamilah binti Abdullah bin Ubay.

Kemudian datanglah saudara lelaki (Jamilah) kepada Rasulullah mengadu berkenaan
sikap suami tersebut (Tsabit). Maka Rasulullah mengutus seseorang kepada Tsabit…… 
[Shahih Sunan al-Nasaie, no: 3497]

Berdasarkan riwayat di atas, kesalahan Tsabit bin Qais memang diakui syarak lagi 
munasabah untuk Jamilah (isterinya) meminta cerai daripadanya. Meskipun Jamilah 
ingin menutupi aib suaminya di depan Rasulullah, baginda sudah pun mengetahui 
tentang kesalahan Tsabit setelah dikhabarkan oleh saudara lelaki Jamilah. Oleh itu 
Jamilah tidak meminta cerai daripada Tsabit tanpa apa-apa sebab yang syar’ie atau 
munasabah.

Kesimpulannya, seorang isteri boleh minta cerai daripada suaminya jika dia memiliki 
sebab yang sah dari sudut syarak, kuat lagi munasabah. Namun hendaklah ingat bahawa
ini adalah jalan keluar yang terakhir, bukan solusi yang awal. Semua perkahwinan akan 
menghadapi konflik dan cabaran, tidak ada yang terlepas daripadanya. Apa yang 
membezakan di antara satu perkahwinan dengan perkahwinan yang lain ialah usaha 
yang dilakukan oleh kedua-dua pasangan untuk saling memperbaiki suasana dan 
belajar dari kesilapan masing-masing.

Wallahu ‘aklam.

Ust.Shahidah Sheikh Ahmad

KEPUTUSAN DAN JADUAL LIGA PERDANA INGGERIS 2014 SINI

0 comment... add one now