Senarai Kelayakan Yang Diiktiraf Oleh Badan Profesional Di Malaysia

Badan Profesional Di Malaysia
Senarai Kelayakan Yang Diiktiraf Oleh Badan Profesional Di MalaysiaJabatan Perkhidmatan Awam (JPA) telah mengeluarkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2002 bertajuk "Senarai Kelayakan yang Diiktiraf oleh Kerajaan Yang Perlu Digunakan Dalam Urusan Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam". Pekeliling berkenaan memaklumkan perlunya Pihak Berkuasa Melantik (PBM) menyemak status pengiktirafan kelayakan calon-calon dalam urusan pelantikan ke jawatan-jawatan dalam Perkhidmatan Awam seperti yang disyaratkan dalam skim-skim perkhidmatan.

Bagi pengiktirafan kelayakan Ijazah Pertama yang melibatkan badan profesional, sila rujuk senarai akreditasi yang diiktiraf oleh Kerajaan sebagai setaraf dengan kelayakan profesional oleh lembaga profesional yang berkaitan seperti berikut:

 • Lembaga Arkitek Malaysia
 • Lembaga Juru Ukur Bahan Malaysia
 • Lembaga Jurutera Malaysia
 • Lembaga Juruukur Tanah
 • Lembaga Penilai, Pentaksir & Ejen Harta Tanah
 • Lembaga Perancang Bandar Malaysia
 • Majlis Perubatan Malaysia (MMC)
 • Majlis Pergigian Malaysia
 • Lembaga Farmasi Malaysia
 • Majlis Optik Malaysia
 • Lembaga Kelayakan Profesyen Undang-undang
 • Institut Akauntan Malaysia

KEPUTUSAN DAN JADUAL LIGA PERDANA INGGERIS 2014 SINI

0 comment... add one now