Jadual Temu Duga Jurugeospatial Gred J41

JADUAL TEMU DUGA JURUGEOSPATIAL GRED J41(JABATAN UKUR DAN PEMETAAN (JUPEM))
Jurugeospatial Gred J41

01 Februari 2015 - 18 Februari 2015

Sila layari laman web : http://www.spa.gov.my/Portal/Semak_Online/Jadual_Temu_Duga

Kumpulan: Pengurusan dan Profesional    
         
    Kem/Jab: Pelbagai Kementerian/Jabatan    
         
    Jadual Gaji:      
Gaji Minimum
: RM2,360.00    
Gaji Maksimum  : RM8,743.00  
Kadar Kenaikan Gaji Tahunan : RM225.00   
         
    Syarat Lantikan:    
   
a)     Ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang remote sensing, geoinformatik, ukur tanah atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
[ Gaji Permulaan : RM2,360.00 ] dan
b)     kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.   
         
    Syarat Peningkatan Secara Lantikan (PSL):    
    Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Juruukur adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk PSL ke jawatan Jurugeospatial Gred J41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:     

  •     mempunyai kelayakan di atas; dan
  •     berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.  
    Deskripsi Tugas:    
    Bertanggungjawab dalam penyediaan reka bentuk peta elektronik, peta tematik serta peta topografi terhad dan tidak terhad yang diperlukan oleh kerajaan dan awam bagi tujuan pertahanan, pembangunan negara, pengurusan sumber, pendidikan dan pentadbiran.


5 Kaedah Mudah Ajar Anak Anda Membaca Seawal Usia 3 Tahun  SINI
KEPUTUSAN DAN JADUAL LIGA PERDANA INGGERIS 2014 SINI

0 comment... add one now