Kadar Baru Tarif Premium Insurans Kereta 2015

Kadar insurans motor telah dinaikkan pada bulan Februari setiap tahun sejak tahun 2012, dan semakan terkini kepada kadar ditetapkan akan berkuat kuasa pada 23 Februari 2015.

Kadar Baru Tarif Premium Insurans Kereta 2015

Mulai 23 Februari ini, pengguna kenderaan bermotor perlu membayar premium insurans lebih tinggi sejajar pelarasan premium tarif motor di bawah Rangka Kerja Perlindungan Motor Baharu yang diperkenalkan pada 2012. 

Persatuan Insurans Am Malaysia (PIAM) berkata, rangka kerja itu diperkenalkan Bank Negara Malaysia (BNM) bagi menangani isu struktur dalam sektor insurans motor menerusi kaedah pelarasan harga secara beransur-ansur tetapi pada masa memastikan orang ramai mampu membeli insurans pada premium yang berpatutan. 

Pelarasan premium tarif motor di bawah rangka kerja itu dilaksanakan secara berperingkat dalam tempoh empat tahun mulai 2012.

Berikut adalah tarif baru bagi premium insurans kereta yang akan berkuat kuasa bermula 23 Februari 2015.

Kadar Baru Tarif Premium Insurans Kereta 2014
Kadar Tarif Premium Insurans Kereta 2014
Kadar Baru Tarif Premium Insurans Kereta 2015
Kadar Baru Tarif Premium Insurans Kereta 2015 Semenanjung
Kadar Baru Tarif Premium Insurans Kereta 2015
Kadar Baru Tarif Premium Insurans Kereta 2015 Sabah & Sarawak

SUMBER - Paultan.org


KEPUTUSAN DAN JADUAL LIGA PERDANA INGGERIS 2014 SINI

0 comment... add one now