Semakan Keputusan Egtukar Guru Jun 2016 Online

Semakan Keputusan Egtukar Sesi Jun 2016 Online. Bilakah tarik semakan keputusan egTukar sesi Jun 2016? Bagi guru yang telah membuat permohonan Egtukar Sesi Jun 2016 baru-baru ini, pasti menunggu keputusan dengan penuh debaran. Untuk makluman, permohonan sistem pertukaran guru secara online atau egtukar sesi Jun 2016 adalah melibatkan pertukaran di antara Bahagian/Negeri, Antara Daerah dan Dalam Daerah untuk Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG29, DG32 (KUP Time-based), DG34 (KUP Time-based), DG38 (KUP Time-based), DG41, DG42, DG44 (KUP Time-based), DG48 (KUP Time-based), DG52 (KUP Time-based) dan DG54 (KUP Time-based). 

semakan egtukarSemakan Keputusan Egtukar Guru Sesi Jun 2016 Online

Berdasarkan kepada keputusan tahun 2015, semakan egtukar sesi Jun 2016 dijangka boleh dibuat pada minggu pertama Jun 2016.
  • Tarikh semakan adalah pada 30 Mei 2016 bermula 1000 pagi
  • Tarikh Kuatkuasa pertukaran guru yang diluluskan : 1 Jun 2016
  • Applikasi semakan : Klik egTukar


Keputusan Permohonan Pertukaran Guru Antara Negeri dan Bahagian Sesi Jun 2016 akan diumumkan pada jam 10.00 pagi pada 30 Mei 2016 (Tahun 2015 pada 30 Mei 2015). Permohonan pertukaran yang diluluskan tidak boleh dibatalkan.

Pemohon yang tidak berjaya boleh mengemukakan rayuan semakan semula dalam tempoh empat belas (14) hari selepas keputusan kelulusan pertukaran diumumkan. Pemohon boleh menghantar rayuan ke Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) khidmat semasa atau PPD yang dimohon. 


Sila ambil perhatian bahawa pertukaran guru yang diluluskan tidak boleh dibatalkan. Semoga anda berjaya dalam Semakan Keputusan Egtukar Guru Jun 2016 Online.

0 comment... add one now