Senarai Tajuk Sains Tingkatan 5 SPM

Senarai Tajuk Sains Tingkatan 5 SPM. Berikut adalah tajuk-tajuk matapelajaran Sains Tingkatan Lima (5) Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) mengikut sukatan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM).

Tajuk Matapelajaran Sains Tingkatan 5 SPM

Bab 1 - Mikroorganisma dan Kesannya Terhadap Kehidupan (Microorganisms and Their Effects on Living Things)

Bab 2 - Nutrisi (Nutrition)
Kepentingan mengambil pemakanan yang baik dan mengamalkan tabiat pemakanan yang seimbang (The importance of taking good nutrition and practising good eating habits)

Bab 3 - Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar (Preservation and Conservation of the Environment)
Keseimbangan Alam (Balance of Nature)

Bab 4 - Sebatian Karbon (Carbon Compounds)
Sebatian Karbon Organik dan Tak Organik (Organic and Inorganic Carbon Compounds)

Tajuk Matapelajaran Sains Tingkatan 5 SPM
Bab 5 - Gerakan (Motion)
Gerakan Kenderaaan di Darat (The Motion of Vehicles on Land)

Bab 6 - Teknologi Makanan dan Pengeluaran (Food Technology and Production)

Bab 7 - Bahan Sintetik Dalam Industri (Synthetic Material in Industry)
Polimer Sintetik (Synthetic Polymers)

Bab 8 - Elektronik dan Teknologi Maklumat & Komunikasi (Electronics and Information & Communication Technology, ICT)


0 comment... add one now