Tugasan Geografi PT3 2015 Kegiatan Ekonomi

Tugasan Geografi PT3 2015 Kajian Lapangan Kegiatan Ekonomi. Untuk tugasan Geografi PT3 tahun 2015, pelajar PT3 adalah dikehendaki untuk menjalankan kajian lapangan berkenaan dengan pekerjaan penduduk dalam pelbagai kegiatan ekonomi di sekitar kawasan tempat tinggal atau sekolah pelajar.

Tempoh pelaksanaan Tugasan Geografi PT3 2015 Kegiatan Ekonomi adalah bermula dari 21 Jun hingga 3 Julai 2015.  Kajian lapangan pelajar hendaklah merangkumi perkara berikut:
  • a) Konsep dan takrifan kegiatan ekonomi.
  • b) Latar belakang kegiatan ekonomi di kawasan tersebut dan persembahan  grafik yang sesuai tentang pekerjaan penduduk di  kawasan kajian tersebut.
  • c) Cadangan usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan penduduk di kawasan tersebut.
  • d) Kegiatan ekonomi yang berpotensi dimajukan di kawasan kajian anda dan alasannya.
Kegiatan Ekonomi
Berikut disertakan senarai Contoh Panduan Jawapan Tugasan Geografi PT3 2015 Kegiatan Ekonomi

SKEMA PEMARKAHAN TUGASAN GEOGRAFI PT3 2015 KEGIATAN EKONOMI
perkara penting tugasan geografi pt3 2015

{ 9 comments.. read them below or add one }

Tan Weay Myn Tan Weay Myn 22 June, 2015
hi
i wanna ask something about the geografi kajian lapangan
if i live in my shop and i ask the ppl nearby my shop to fill the soal selidik
but they only berniaga there not live in there...
could it be accepted??
kai yi kai yi 22 June, 2015
hi everyone
i jus need to ask how to do the projek the whole who can tell in chinese we chat:KaiYiXDD
The ASA The ASA 23 June, 2015
It must be 5km from our house........
So, particularly, it is not accepted but you can take those who work in this radius as long as they work there and know something about the radius and the info about the "Kegiatan Ekonomi"

LoLz
SMKSI SMKSI 23 June, 2015
Jawapan calon PT3 adalah pekerjaan penduduk bukan kegiatan ekonomi, JANGAN SILAP TAFSIR SOALAN. Harap maklum.