Tasawwur Islam SPM Nota Ringkas Tingkatan 5

Tasawwur Islam SPM Nota Ringkas Tingkatan 5. Berikut disertakan Nota Ringkas Tasawwur Islam SPM Tingkatan 5 untuk kemudahan kepada calon SPM mengulangkaji topik-topik dalam sukatan pelajaran Tasawwur Islam secara keseluruhan.
Tasawwur Islam SPM Tingkatan 5

Tasawwur Islam SPM Nota Ringkas Tingkatan 5

BAB 1 - EKONOMI ISLAM

PELAJARAN 1 — ISLAM DAN HARTA

 • Unit 1 Harta amanah Allah 
 • Unit 2 Memperoleh dan membelanjakan harta 

PELAJARAN 2 — ISLAM DAN HAK MILIK

 • Unit 1 Islam mengiktiraf hak milik 
 • Unit 2 Larangan mencerobohi harta

PELAJARAN 3 — ISLAM DAN PEKERJAAN

 • Unit 1 Galakkan bekerja
  Unit 2 Bekerja kerana Allah

PELAJARAN 4 - FALSAFAH DAN SISTEM MUAMALAH ISLAM

 • Unit 1 Pengertian dan sistem muamalah Islam
  Unit 2 Kepentingan Muamalah Islam
  Unit 3 Jenis-jenis muamalah

BAB 2 FALSAFAH PERUNDANGAN ISLAM

PELAJARAN 5 — PERUNDANGAN ISLAM

 • Unit 1 Pengertian perundangan Islam Dan falsafah
 • Unit 2 Pengertian qadha, fikah, Ijtihad dan fatwa
 • Unit 3 Matlamat perundangan Islam
 • Unit 4 Pengertian hukum harus, wajib, Haram, sunat dan makruh

PELAJARAN 6 — FALSAFAH IBADAT DALAM ISLAM

 • Unit 1 Pengertian ibadat
 • Unit 2 konsep dan falsafah ibadat
 • Unit 3 Munakahat
 • Unit 4 falsafah jenayah

BAB 3 PENYELESAIAN MASALAH

 • PELAJARAN 7 – Asas dan pertimbangan penyelesaian Masalah menurut Islam
 • PELAJARAN 8 - Cara penyelesaian masalah
 • PELAJARAN 9 - Isu masalah dan cara penyelesaian Menurut islam
 • PELAJARAN 10 – Kelebihan penyelesaian masalah Menurut Islam
Sila muat turun atau download nota ringkas Tasawwur Islam Tingkatan 4 SPM ini di Nota Tasawwur Islam

Berikut pula soalan peperiksaan SPM sebenar Tasawwur Islam tahun 2014 - Tasawuur Islam 5226/1, 5226/2


0 comment... add one now