Pelepasan Cukai Pendapatan Individu LHDN Terkini 2017

Pelepasan Cukai Pendapatan Individu LHDN Terkini (Taksiran 2017 - Penghantaran Borang Tahun 2018). Anda seorang pembayar cukai? Jika anda adalah seorang individu pemastautin di Malaysia, anda layak untuk menuntut pelepasan, potongan dan rebat cukai untuk beberapa perbelanjaan yang disenaraikan di bawah ini. Umum sedia maklum dan kebiasaannya pada tarikh 30 April setiap tahun adalah merupakan tarikh akhir untuk memfailkan cukai tahunan BE anda sama ada memfailkan cukai secara manual di pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN) atau menggunakan kemudahan e-filing. 

Sebagai seorang pembayar cukai, berikut disenaraikan perbelanjaan individu yang diberikan pelepasan cukai oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) yang seterusnya mampu mengurangkan jumlah cukai pendapatan anda. 

senarai jenis Pelepasan Cukai Pendapatan Individu
Maklumat penting di bawah ini mengandungi informasi berkenaan dengan jenis potongan rebat, had potongan dan jumlah amaun dalam Ringgit Malaysia. Berikut dikongsikan juga beberapa langkah yang mudah untuk tuntut pelepasan cukai seperti dikongsikan dari BNM & Gabungan Persatuan Penggunan Malaysia.

Langkah Mudah Menuntut Pelepasan Cukai Pendapatan 

  • 1. Memaksimumkan potongan untuk buku, insurans dan komputer
  • 2. Anak melayakkan anda mendapat pelepasan RM1,000
  • 3. Pembelian peralatan sukan
  • 4. Memfailkan cukai secara berasingan sekiranya anda berkahwin
  • 5. Pembantu  Rumah  bagi  penjagaan  khas terhadap ibu bapa anda

Senarai Pelepasan Cukai Pendapatan Individu Pemastautin

Berikut dikongsikan pelepasan cukai pendapatan indidividi Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN).

Tahun 2017 (Terkini)

1 Hingga 7

NOJENIS POTONGANAMAUN (RM)
1Individu dan saudara tanggungan9,000
2Perbelanjaan rawatan perubatan,keperluan khas dan penjaga ibu bapa ( Keadaan kesihatan disahkan oleh pengamal perubatan)
ATAU
Ibu dan Bapa
Terhad 1,500 bagi hanya seorang ibu
Terhad 1,500 bagi hanya seorang bapa
5,000 (Terhad)
ATAU
3000 (Terhad)
3Peralatan Sokongan Asas (untuk individu kurang upaya, suami/isteri, anak atau ibubapa yang kurang upaya)6,000 (Terhad)
4Individu Kurang Upaya6,000
5Yuran Pendidikan (Sendiri) :
(i) Peringkat selain Sarjana dan Doktor Falsafah - bidang undang-undang, perakaunan, kewangan Islam, teknikal, vokasional, industri, saintifik atau teknologi;
(ii) Peringkat Sarjana dan Doktor Falsafah - sebarang bidang atau kursus pengajian
7,000 (Terhad)
6Perbelanjaan perubatan penyakit yang sukar diubati (individu atau suami/isteri atau anak-anak)6,000 (Terhad)
7.Pemeriksaan perubatan penuh (Diri sendiri, suami / isteri atau anak)500 (Terhad)

7 Hingga 14

NOJENIS POTONGANAMAUN (RM)
8Gaya Hidup :
(i) Pembelian buku, jurnal, majalah, suratkhabar bercetak dan penerbitan (selain bahan bacaan terlarang) untuk diri sendiri, suami / isteri atau anak;
(ii) Pembelian komputer peribadi, telefon pintar atau tablet untuk diri sendiri, suami / isteri atau anak;
(iii) Pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan mengikut Akta Pembangunan Sukan 1997 (tidak terpakai bagi jenis basikal bermotor) dan bayaran keahlian gimnasium untuk diri sendiri, suami / isteri atau anak; dan
(iv) Bayaran langganan internet
2,500 (Terhad)
9Pembelian peralatan penyusuan1,000 (Terhad)
10Yuran penghantaran anak ke Pusat Asuhan Kanak-Kanak atau Pra-sekolah1,000 (Terhad)
11Tabungan bersih dalam skim SSPN (Jumlah simpanan dalam tahun 2017 TOLAK jumlah pengeluaran dalam tahun 2017)6,000 (Terhad)
12Faedah pembelian rumah. Potongan cukai terhad kepada RM10,000 setiap tahun asas bagi 3 tahun taksiran berturut-turut bermula dari tarikh faedah mula dibayar.
Syarat kelayakan:
(i) pemastautin warganegara Malaysia;
(ii) pembelian rumah kediaman terhad kepada satu unit sahaja;
(iii) perjanjian jual beli ditandatangani dalam tempoh 10 Mac 2009 sehingga 31 Disember 2010; dan
(iv) rumah kediaman tersebut tidak disewakan.
Di mana:
(a) 2 atau lebih individu layak menuntut potongan bagi sebuah rumah kediaman; dan
(b) jumlah faedah yang dibelanjakan oleh kesemua individu berkenaan melebihi amaun yang dibenarkan dalam tahun itu. Setiap individu dibenarkan suatu potongan bagi setiap tahun mengikut formula berikut:
A x B
C
Di mana;
A = jumlah faedah dibenarkan dalam tahun berkenaan;
B = jumlah faedah dibelanjakan oleh individu berkenaan dalam tahun berkenaan;
C = jumlah faedah dibelanjakan oleh kesemua individu
10,000 (Terhad)
13Suami/Isteri/Bayaran alimoni kepada bekas isteri4,000 (Terhad)
14Suami/Isteri kurang upaya3,500

15 Hingga 22


NOJENIS POTONGANAMAUN (RM)
15Anak di bawah umur 18 tahun2,000
16Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas dan menerima pendidikan sepenuh masa (peringkat A-Level, sijil, matrikulasi, persediaan atau pra-ijazah)2,000
17Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas tertakluk kepada syarat-syarat berikut:
(i) mengikuti kursus di peringkat diploma dan ke atas di institusi pengajian tinggi dalam Malaysia (tidak termasuk kursus matrikulasi/pra-ijazah).
(ii) mengikuti kursus di peringkat ijazah dan ke atas di institusi pengajian tinggi luar Malaysia.
(iii) kursus dan institusi pengajian tinggi diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan.
8,000
18Anak Kurang upaya
Pelepasan tambahan sebanyak RM8,000 bagi anak kurang upaya berumur 18 tahun dan ke atas, belum berkahwin dan mengikuti diploma ke atas di dalam Malaysia @ peringkat ijazah ke atas di luar Malaysia dalam kursus dan di IPT yang diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan.
6,000
19Insuran nyawa dan KWSP TERMASUK tidak melalui potongan gaji6,000 (Terhad)
20Skim Persaraan Swasta dan Anuiti Tertunda (Deferred Annuity) - berkuatkuasa mulai Tahun Taksiran 2012 hingga tahun taksiran 2021.3,000 (Terhad)
21Insurans pendidikan dan perubatan TERMASUK tidak melalui potongan gaji3,000 (Terhad)
22Caruman kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)250 (Terhad)
Kredit Permohonan.my

Tahun 2016


Bil. Jenis Potongan Individu Amaun (RM)
1Individu dan saudara tanggungan9,000
2Perbelanjaan rawatan perubatan,keperluan khas dan penjaga ibu bapa ( Keadaan kesihatan disahkan oleh pengamal perubatan)5,000 (Terhad)
ATAU ATAU
Ibu dan Bapa3000 (Terhad)

Terhad 1,500 bagi hanya seorang ibu

Terhad 1,500 bagi hanya seorang bapa3Peralatan Sokongan Asas (untuk individu kurang upaya atau untuk suami/isteri, anak atau ibubapa kurang upaya)6,000 (Terhad)
4Individu Kurang Upaya6,000
5Yuran Pendidikan (Sendiri)7,000 (Terhad)
6Perbelanjaan perubatan penyakit yang sukar diubati (individu atau suami/isteri atau anak-anak)6,000 (Terhad)
7Pemeriksaan perubatan penuh500 (Terhad)
8Pembelian buku, majalah, jurnal dan penerbitan1,000 (Terhad)
9Pembelian komputer peribadi untuk individu (sekali setiap 3 tahun)3,000 (Terhad)
10Tabungan bersih dalam skim SSPN (berkuatkuasa Tahun Taksiran 2012 - 2017)6,000 (Terhad)


Bil. Jenis Potongan Individu Amaun (RM)
11Pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan300 (Terhad)
12Faedah pembelian rumah. Potongan cukai terhad kepada RM10,000 setiap tahun asas bagi 3 tahun taksiran berturut-turut bermula dari tarikh faedah mula dibayar.10,000
Syarat kelayakan:(Terhad)
(i) pemastautin warganegara Malaysia;
(ii) pembelian rumah kediaman terhad kepada satu unit sahaja;
(iii) perjanjian jual beli ditandatangani dalam tempoh 10 Mac 2009 sehingga 31 Disember 2010; dan
(iv) rumah kediaman tersebut tidak disewakan.
Di mana:
(a) 2 atau lebih individu layak menuntut potongan bagi sebuah rumah kediaman; dan
(b) jumlah faedah yang dibelanjakan oleh kesemua individu berkenaan melebihi amaun yang dibenarkan dalam tahun itu. Setiap individu dibenarkan suatu potongan bagi setiap tahun mengikut formula berikut:
A x B/
C
Di mana;
A = jumlah faedah dibenarkan dalam tahun berkenaan;
B = jumlah faedah dibelanjakan oleh individu berkenaan dalam tahun berkenaan;
C = jumlah faedah dibelanjakan oleh kesemua individu
13Suami/Isteri/Bayaran alimoni kepada bekas isteri4,000 (Terhad)
14Suami/Isteri kurang upaya3,500
15Anak di bawah umur 18 tahun2,000
16Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas dan menerima pendidikan sepenuh masa (peringkat A-Level, sijil, matrikulasi, persediaan atau pra-ijazah)2,000
17Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas tertakluk kepada syarat-syarat berikut:
(i) mengikuti kursus di peringkat diploma dan ke atas di institusi pengajian tinggi dalam Malaysia (tidak termasuk kursus matrikulasi/pra-ijazah).8,000
(ii) mengikuti kursus di peringkat ijazah dan ke atas di institusi pengajian tinggi luar Malaysia.
(iii) kursus dan institusi pengajian tinggi diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan.
18Anak Kurang upaya6,000
Pelepasan tambahan sebanyak RM8,000 bagi anak kurang upaya berumur 18 tahun dan ke atas, belum berkahwin dan mengikuti diploma ke atas di dalam Malaysia @ peringkat ijazah ke atas di luar Malaysia dalam kursus dan di IPT yang diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan.
19Insuran nyawa dan KWSP6,000 (Terhad)
20Skim Persaraan Swasta dan Anuiti Tertunda (Deferred Annuity) - berkuatkuasa mulai Tahun Taksiran 2012 hingga tahun taksiran 2021.3,000 (Terhad)
21Insurans pendidikan dan perubatan3,000 (Terhad)
22Caruman kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)250 (Terhad)

Untuk Tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 & 2015

Pelepasan Cukai Individu Pemastautin

Bil. Jenis Potongan Individu Amaun (RM)
1Individu dan saudara tanggungan9,000

Pelepasan Khas RM2,000 diberi kepada pembayar cukai yang berpendapatan sehingga RM8,000 sebulan (Pendapatan Aggregat sehingga RM96,000 setahun.) Pelepasan ini hanya diberi untuk Tahun Taksiran 2015 sahaja.
2Perbelanjaan Perubatan Ibu Bapa5,000 (Terhad)
3Peralatan Sokongan Asas (untuk individu kurang upaya atau untuk isteri, anak atau ibubapa kurang upaya)i) 5,000 (Terhad) - tahun taksiran 2014 dan sebelum


ii) 6,000 (Terhad) - mulai tahun taksiran 2015
4Individu Kurang Upaya6,000
5Yuran Pendidikan (Sendiri)5,000 (Terhad)
6Perbelanjaan perubatan penyakit yang sukar diubati (individu atau suami/isteri atau anak-anak)i) 5,000 (Terhad) - tahun taksiran 2014 dan sebelum

ii) 6,000 (Terhad) - mulai tahun taksiran 2015
7Pemeriksaan perubatan penuh500 (Terhad)
8Pembelian buku, majalah, jurnal dan penerbitan1,000 (Terhad)
9Pembelian komputer peribadi untuk individu (sekali setiap 3 tahun)3,000 (Terhad)
10Tabungan bersih dalam skim SSPN3,000 (Terhad)
11Tabungan bersih dalam skim SSPN (berkuatkuasa Tahun Taksiran 2012 - 2017)6,000 (Terhad)
12Pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan300 (Terhad)
13Yuran langganan Jalur Lebar (Berkuatkuasa Tahun Taksiran 2010 - 2012)500 (Terhad)
14Faedah pembelian rumah. Potongan cukai terhad kepada RM10,000 setiap tahun asas bagi 3 tahun taksiran berturut-turut bermula dari tarikh faedah mula dibayar.10,000

Syarat kelayakan:(Terhad)

(i) pemastautin warganegara Malaysia;

(ii) pembelian rumah kediaman terhad kepada satu unit sahaja;

(iii) perjanjian jual beli ditandatangani dalam tempoh 10 Mac 2009 sehingga 31 Disember 2010; dan

(iv) rumah kediaman tersebut tidak disewakan.

Di mana:

(a) 2 atau lebih individu layak menuntut potongan bagi sebuah rumah kediaman; dan

(b) jumlah faedah yang dibelanjakan oleh kesemua individu berkenaan melebihi amaun yang dibenarkan dalam tahun itu. Setiap individu dibenarkan suatu potongan bagi setiap tahun mengikut formula berikut:

A = jumlah faedah dibenarkan dalam tahun berkenaan;

B = jumlah faedah dibelanjakan oleh individu berkenaan dalam tahun berkenaan;

C = jumlah faedah dibelanjakan oleh kesemua individu
15Suami/Isteri/Bayaran alimoni kepada bekas isteri3,000 (Terhad)
16Suami/Isteri kurang upaya3,500
17Anak di bawah umur 18 tahun1,000
18Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas dan menerima pendidikan sepenuh masa (peringkat A-Level, sijil, matrikulasi, persediaan atau pra-ijazah)1,000
19Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

(i) mengikuti kursus di peringkat diploma dan ke atas di institusi pengajian tinggi dalam Malaysia (tidak termasuk kursus matrikulasi/pra-ijazah).i. 4,000 (tahun taksiran 2012 dan sebelum)

(ii) mengikuti kursus di peringkat ijazah dan ke atas di institusi pengajian tinggi luar Malaysia.

(iii) kursus dan institusi pengajian tinggi diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan.ii. 6,000 (berkuatkuasa mulai tahun taksiran 2013 dan seterusnya)
20Anak Kurang upayai) 5,000 - tahun taksiran 2014 dan sebelum

ii) 6,000 - mulai tahun taksiran 2015

Pelepasan tambahan sebanyak RM4,000 bagi anak kurang upaya berumur 18 tahun dan ke atas, belum berkahwin dan mengikuti diploma ke atas di dalam Malaysia @ peringkat ijazah ke atas di luar Malaysia dalam kursus dan di IPT yang diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan.
(Berkuatkuasa mulai Tahun Taksiran 2013 Pelepasan tambahan adalah sebanyak RM6,000)
21Insuran nyawa dan KWSP6,000 (Terhad)
22Skim anuiti baru atau tambahan jumlah anuiti sedia ada dan bayaran di buat mulai 01/01/2010 (apa-apa lebihan daripada premium anuiti baru atau tambahan melebihi RM1,000 boleh dituntut dan diambil kira bersama-sama jumlah premium insurans nyawa) - tidak terpakai mulai Tahun Taksiran 2012 - 20211,000 (Terhad)
23Skim Persaraan Swasta dan Anuiti Tertunda (Deferred Annuity) - berkuatkuasa mulai Tahun Taksiran 2012 hingga tahun taksiran 2021.3,000 (Terhad)24Insurans pendidikan dan perubatan3,000 (Terhad)
Sumber : LHDN

Semoga panduan Pelepasan Cukai Pendapatan Individu Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN) ini bermanfaat buat semua pembayar cukai.