Panduan terkini dikemaskini pada

Draf Perancangan Dan Proses Awal Tugasan Sejarah PT3

Draf awal/ kerangka /proses awal ( kena buat dan hantar kepada cikgu ) yang ini 30 markah

Kredit kepada Cikgu Razak atas panduan ini

Draf Perancangan Dan Proses Awal Tugasan Sejarah PT3

Jadual kerja

1. Objektif kajian

·         Mengenalpasti isu-isu perpaduan kaum secara umum
·         Mengenalpasti kepentingan perpaduan kaum kepada negara ini
·         Menghuraikan cabaran dan kekangan dalam usaha mengekalkan perpaduan kaum di negara ini
·         Menyenaraikan langkah-langkah untuk mengekalkan dan memantapkan perpaduan kaum di Malaysia
2. Menetapkan kaedah kajian
·         Membaca akhbar tempatan
·         Merujuk buku teks atau rujukan
·         Melayari internet berkaitan dengan isu perpaduan

proses awal sejarah

3. Menetapkan tajuk – perpaduan kaum di Malaysia

4. Menyediakan kerangka kasar penulisan

kerangka sejarah

Kerangka awal

a. Tajuk rencana- Perpaduan kaum di  negara ini
b. Nama penulis – nama awak
c. Isi kandungan

Pengenalan isu perpaduan secara umum Dasar pecah dan perintah British Sistem pendidikan zaman british Pendudukan Jepun

Peristiwa 13 Mei

Kepentingan perpaduan kaum ( huraikan 3 aja)
–          mewujudkan masyarakat harmoni dan aman
–          memelihara kedaulatan Negara
–          mewujudkan perasaan cinta kepada Negara/ patriotism
–          meningkatkan imej Negara di mata dunia
–          membangunkan ekonomi negara
–          mengekalkan kestabilan politik
–          membina masyarakat yang saling menghormati

Faktor yang menyumbang kepada pengukuhan perpaduan kaum ( huraikan 3 aja )

Peristiwa 13 mei
Sistem pendidikan penjajah
Penubuhan parti politik
Isu perkauman ( bahasa , budaya , pendidikan , agama , kerakyatan
Dasar pebdidikan kebangsaan

Cabaran mengekalkan perpaduan kaum ( huraikan 3 aja )

kewujudan pelbagai aliran sekolah
– parti politik berasaskan kaum
– kesan dasar penjajahan british
Sikap individulistik dalam masyarakat
Penyalahgunaan media sosial – menimbulkan isu sensitif
Campurtangan kuasa luar

Langkah untuk mengekalkan dan menetapkan perpaduan kaum di Malaysia ( huraikan 3 aja )

Kempen kerajaan
Program RIMUP
Gotong royong
Rumah terbuka
Sambutan perayaan
Program sukan
Slogan I Malaysia
Aktiviti kokurikulum

Membuat rumusan
–          Keamanan dan kesejahteraan negara sentiasa terjamin
–          Berdasarkan peristiwa sejarah lama (  ) kita wajar ……..
–          Memahami dan menghayati peristiwa sejarah negara

Meletakkan rujukan

Akhbar
Buku- Buku teks sejarah tingkatan 3 , KPM, DBP , 2007, KL
Majalah
Internet

Pelaksanaan kerja

Bil Tarikh Huraian/ perkara/ aktiviti Catatan
1 30/6/2014 Mendengar taklimat daripada guru
2 Membuat rujukan lanjut ke laman web kementerian Pendidikan/ LPM
3 Bertanya guru untuk mengenalpasti tugasan
4 Menentukan tajuk tugasan
5 Membuat kajian perpustakaan
6 Membuat kajian internet
7 Membuat kerangka kasar
8 Merujuk guru tentang huraian tugasan
9 Membuat draf akhir
10 15/7/2014 Menulis rencana ikut format
11 16/7/2014 Menyemak tugasan
12 17/7/2014 Menghantar laporan