Faktor Terjadinya Perjanjian Persekutuan 1895

Panduan terkini dikemaskini pada 27 Mei 2019 jam 08:17 PM

Faktor Terjadinya Perjanjian Persekutuan 1895. Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (NNMB) telah dibentuk melalui Perjanjian Persekutuan 1895 tetapi dikuatkuasakan pada tahun 1896. 4 buah negeri iaitu Perak, Selangor, Negeri
Sembilan dan Pahang disatukan menjadi Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (NNMB) di mana pusat pentadbiran terletak di Kuala
Lumpur.

persekutuan18952

Faktor Terjadinya Perjanjian Persekutuan 1895

Berikut adalah diantara faktor-faktor terjadinya Perjanjian Persekutuan 1895 :-
(i) Kelemahan Pelaksanaan Sistem Residen

  • Residen tidak diberikan panduan jelas untuk menjalankan tugas
  • Residen menjadi terlalu berkuasa
  • Pentadbiran setiap negeri tidak seragam kerana mempunyai undang- undang sendiri
  • Gabenor Negeri-Negeri Selat di Singapura gagal mengawal kuasa Residen

(ii) Krisis Kewangan Pahang

  • Perbelanjaan negeri meningkat kerana Pahang terpaksa menanggung banyak hutang akibat kebangkitan rakyat menentang British
  • Jika pahang digabungkan dengan negeri-negeri kaya seperti Perak dan Selangor masalah dapat diringankan

(iii) Perkongsian Perkhidmatan Pakar

  • Menjimatkan bayaran perkhidmatan pakar seperti jurutera, juru ukur dan doktor

(iv) Sistem Perhubungan

  • Sistem perhubungan seperti jalan raya dan landasan keretapi antara Negeri-Negeri Melayu dapat dimajukan

(v) Faktor Keselamatan

  • Mengukuhkan kekuatan dan pertahanan ketenteraan

RS468x60