Panduan terkini dikemaskini pada

Insentif Aidilfitri Peneroka Felda 2019

Berita baik buat peneroka Felda yang layak apabila Perdana Menteri, Tun Dr Mahathir Mohamad telah mengumumkan bayaran insentif Aidilfitri 2019 untuk peneroka FELDA berjumlah RM300. Pembayaran akan diberikan kepada sejumlah 112,635 peneroka Felda dengan peruntukkan berjumlah RM34 juta.

Untuk makluman, semenjak tahun 2003, Felda memberi sumbangan Aidilfitri bagi meringankan beban kewangan peneroka dalam menyediakan keperluan menyambut hari raya. Ianya sudah seperti tradisi yang dinanti-nantikan peneroka.

felda 1

Penubuhan Dan Matlamat FELDA

Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan atau Federal Land Development Authority (FELDA) telah ditubuhkan pada 1 Julai 1956 di bawah Ordinan Kemajuan Tanah 1956 dengan objektif membasmi kemiskinan melalui pembangunan tanah dan penempatan semula masyarakat luar bandar.

Sejak tahun 1958 hingga tahun 1990, seramai 112,635 peneroka telah ditempatkan di seluruh Rancangan FELDA. Mulai tahun 1996 kerajaan tidak lagi menyalurkan apa-apa peruntukan kepada FELDA dan telah memberi kepercayaan kepada FELDA untuk berdiri dengan kewangan sendiri serta menjadi sebuah badan berkanun yang boleh menjana pendapatan melalui pelbagai perniagaannya.

Hari ini, FELDA terus menjalankan peranan utamanya selain menyediakan infrastruktur yang lengkap dan moden di Rancangan FELDA bagi meningkatkan sosioekonomi dan kualiti hidup masyarakat peneroka serta merapatkan jurang antara bandar dan kawasan luar bandar.

Visi

FELDA sebagai penjana ekonomi kawasan luar bandar yang memberi pendapatan tinggi kepada peneroka dan kawasan sekitarnya.

Misi

• Penghasilan kebun yang tinggi.
• Menyediakan kemudahan dan infrastruktur moden.
• Meningkatkan potensi dan kualiti modal insan.
• Mewujudkan budaya inovasi dan kreativiti.
• Mempelbagaikan sumber ekonomi bagi menjana pendapatan tinggi.
• Memperkasakan pembangunan generasi baharu.
• Memantapkan pengurusan FELDA bertaraf dunia.
• Memupuk budaya kecemerlangan.

5 Teras Felda

• Komuniti FELDA menjadi komuniti contoh luar bandar.
• Warga peneroka menjadi golongan berpendapatan tinggi.
• FELDA menjadi pelaku global.
• Membangunkan potensi generasi baharu.
• Memperkukuhkan budaya FELDA sebagai institusi.

Jumlah Bayaran Insentif Aidilfitri Peneroka Felda 2019

Insentif Aidilfitri berjumlah RM300 seorang kepada 112,635 peneroka FELDA di seluruh negara akan diberikan kepada semua peneroka Felda. Bayaran Bantuan khas Aidilfitri akan dibayar beserta bayaran tunggakan Pinjaman Sara Hidup dan Pendahuluan Hasil (SH & PDH) kepada peneroka yang terlibat.

  • Bayaran akan dilakukan dengan kadar segera sebelum hari raya Aidilfitri 2019.

Semoga pemberian Insentif Aidilfitri Peneroka Felda 2019 ini mampu meringankan beban peneroka dalam membuat persiapan Hari Raya Aidilfitri yang dijangka bakal disambut pada 5 Jun 2019 (Rabu).