Panduan terkini dikemaskini pada

Panduan Menulis Karangan Bahasa Inggeris SPM

Panduan Menulis Karangan Bahasa Inggeris SPM Kertas 1 Section B: Continuous Writing | Peperiksaan SPM akan berlangsung setiap tahun dari bulan November hingga Disember. Sekarang masa untuk mengulangkaji pelajaran.

So berikut disertakan panduan dan teknik menulis karangan BI SPM untuk panduan pelajar semua.

Cara Menulis Karangan Bahasa Inggeris

Cara Menulis Karangan Bahasa Inggeris SPM

A : Preparing a draf (Menyediakan rangka karangan)

Ramai murid yang terus mula menulis karangan dan tidak menyediakan draf karangan mereka dahulu. dengan menulis draf, murid dapat melihat secara kasar hasil karangan mereka. Dari situlah mereka boleh memperbetulkan atau menambah dimana yang perlu dan dapat menyiapkan karangan dalam masa yang diperuntukkan

Langkah 1 Pilih tajuk karangan anda.

Cari isi penting dengan menggunakan kaedah melemparkan soalan iaitu 5W1H. Apakah yang dikatakan 5W1H?

1. Who (Siapa)
2. What (Apa)
3. Where (Di mana)
4. When (Bila)
5. Why (Kenapa)
6. How (Bagaimana)

Langkah 2

Daripada semua soalan yang dikemukakan di atas, anda seharusnya mencari jawapan yang sesuai. Jawapan inilah yang akan menjadi main points (isi penting) untuk karangan anda.

Langkah 3

Seterusnya, dari setiap main points tersebut anda perlu hasilkan beberapa sub points (isi tambahan). Buatlah beberapa sub points untuk setiap main points sekurang-kurangnya 2 atau 3.

Langkah 4

Selepas itu, kembangkan kesemua main points dan sub points supaya karangan anda mempunyai isi yang banyak, panjang mengikuti kehendak soalan dan menarik untuk dibaca. Untuk memastikan struktur bahasa adalah betul, anda harus mematuhi subject- verb agreement.

B: Start writing an essay (Mula tulis karangan)

Langkah 5

Mula menulis karangan anda. Pastikan karangan anda mempunyai;

1. Introduction (Pendahuluan)
2. Body (Isi)
3. Ending (Penutup)

Di bahagian Introduction, anda mesti nyatakan;
1. Tajuk karangan anda
2. Definasi tajuk karangan anda

Di bahagian body, bahagikan semua main points kepada beberapa perenggan dan perengganperenggan itu pula akan diisi dengan sub points yang telah dikembangkan isinya

Di bahagian ending, anda perlu membuat kesimpulan karangan anda. Ia perlulah merangkumi segala main points yang telah anda bincangkan dalam perenggan-perenggan sebelumnya.

Langkah 6

Periksa ejaan, jumlah perkataan dan format karangan anda. Pastikan ia mengikut kehendak soalan.