Perbezaan Antara Islam Dan Syiah

Panduan terkini dikemaskini pada 27 Mei 2019 jam 06:04 PM

Apa Beza Diantara Islam Dan Syiah? Berikut disenaraikan perbezaan antara Islam dan Syiah yang di share dari FB Gerakan Anti Syiah Malaysia. Sebenarnya masih ada banyak lagi perbezaannya, Namun kemungkinan orang-orang Syiah di sekitar anda akan mengingkari tulisan ini sambil berkata: ” Syiah tidak seperti ini! ” padahal mereka tidak layak mengingkari perkataan-perkataan ulama-ulama besar mereka kerana bahan bacaan yang kami gunakan dalam penyusunan ini menggunakan kitab-kitab pokok Syiah yang ditulis oleh ulama-ulama besar Syiah sebagai rujukan utama bagi seluruh kaum Syiah.

 

Islamvssyiah

Ibnu Babawaih Al Qummi, salah seorang ulama besar syiah, berkata: kami menyakini bahawa taqiyah adalah wajib, siapa yang meninggalkannya sama seperti meninggalkan solat. (Al I’tiqadat hal 114)

Imam Asy Syafie berkata “Saya belum melihat seorang pun yang paling banyak berbohong dan bersumpah palsu (berdusta) dari Syiah Rafidhah.” (al-Manaqib karya al-Baihaqiy, 1/468 dan Sunan al-Kubra, 10/208)

SILA SHARE

Perbezaan Antara Islam Dan Syiah

Beza Islam Dan Syiah
ISLAMVSSYIAH
1Pembawa Agama Islam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallamPembawa Agama Syiah adalah seorang Yahudi bernama Abdullah bin Saba ‘ Al Himyari . (Majmu ‘Fatawa , 4/ 435)
2Rukun Islam menurut agama Islam : 1. Dua Syahadat 2. Solat 3. Puasa 4. Zakat 5. Haji (HR Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar dari Rasulullah saw)Rukun Islam dalam agama Syiah : 1. Solat  2. Puasa 3. Zakat 4. Haji 5. Wilayah / Kekuasaan [Lihat Al Kafi Fil Ushul 2 /18 karya Imam Besar Syiah Al Kulaini 2 /634 ] . Kedudukan Al Kulaini dalam Syiah = Kedudukan Imam Bukhari dalam Sunni
3Rukun Iman menurut agama Islam ada 6 perkara iaitu : 1. Iman Kepada Allah 2. Iman Kepada Malaikat 3. Iman Kepada Kitab- Kitab 4 . Iman Kepada Para Rasul 5. Iman Kepada hari qiamat 6. Iman Kepada Qadha Qadar. 3. (HR Muslim no. 8)Rukun Iman ala Agama Syiah ada 5 Perkara, iaitu: 1. Tauhid 2. Kenabian 3. Imamah 4. Keadilan 5. qiamat
4Kitab suci umat Islam Al Quran yang berjumlah 6236 ayat, Al-Quran adalah terpelihara dan bebas daripada kekurangan mahupun penyelewengan kerana Allah memeliharanya (Surah Al-Hijr ayat 9)Kitab suci Syiah Mushaf Fathimah yang berjumlah 17.000 ayat ( lebih banyak tiga kali ganda dari Al Quran milik kaum Muslimin) . [Lihat kitab Syiah, Ushulul Kafi karya Imam Besar Syiah Al Kulaini 2 /634 ] Syiah meyakini Al-Quran yang ada sekarang telah berubah, dikurangi dan ditambah (Lihat kitab Syiah, Ushulul Kafi, hal. 670). namun begitu Syiah bertaqiyah menggunakan Kitab Suci Umat Islam Mushaf Uthmani yang ada hari ini
5 Azan menurut Agama Islam : ( Allahu Akbar ) 4 kali ( Asyhadu Allā ilāha ILLALLAH ) 2 kali ( Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah ) 2 kali ( Hayya ‘alash sholah ) 2 kali ( Hayya’ alal Falah ) 2 kali ( Allahu Akbar ) 2 kali ( lā ilāha ILLALLAH ) 2 kaliAzan Ala Agama Syiah ( Allahu Akbar ) 4 kali ( Asyhadu Allā ilāha ILLALLAH ) 2 kali ( Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah ) 2 kali ( Asyhadu anna ‘ Aliyyan waliyullōh ) 2 kali ( Hayya ‘ alash sholah ) 2 kali ( Hayya’ alal Falah ) 2 kali ( Hayya ‘ alā khoiril ‘ amal) 2 kali ( Allahu Akbar ) 2 kali ( Lā ilāha ILLALLAH ) 2 kali
6Islam meyakini Dunia dengan seluruh isinya adalah milik Allah (Surah Al-A’raaf Ayat 128)Syiah meyakini Dunia dengan seluruh isinya adalah milik para imam Syi’ah. Mereka akan memberikan dunia ini kepada siapa yang dikehendaki dan mencabutnya dari siapa yang dikehendaki (Lihat Kitab Syiah, Ushulul Kafi, hal.259, Al-Kulaini)
7Islam meyakini bahawa tiada yang mengetahui perkara-perkara ghaib melainkan Allah SWT.Syiah meyakini bahawa Para imam mereka mengetahui perkara-perkara ghaib, tidak terhijab daripada mereka ilmu-ilmu apa yang di langit, di bumi, di syurga dan neraka, (Lihat kitab Syiah, Ushulul Kafi, hal. 84).
8 Islam meyakini bahawa tiada yang maksum melainkan Rasulullah SAW, para Nabi dan rasul-rasul terdahulu.Syiah meyakini Para Imam mereka adalah maksum dan kemaksuman mereka adalah perkara dasar dalam prinsip Imamah. Imam tidak akan terkena dosa sama ada sengaja atau tidak.
9Islam meyakini bahawa solat diwajibkan pada 5 waktu.Agama Syiah meyakini bahawa solat diwajibkan hanya pada 3 waktu saja
10 Islam meyakini bahawa solat Jumaat hukumnya wajib bagi lelaki. (Surah Al Jumu’ah: 9)Agama Syiah meyakini bahawa solat Jumaat hukumnya tidak wajib.

Disenaraikan juga beberapa perbezaan lain di antara Islam dan Syiah :-

Beza Islam Dan Syiah 2
ISLAMVSSYIAH
1Islam menghormati seluruh sahabat Rasulullah dan meyakini mereka orang -orang terbaik yang digelari radhiallahu ‘ Anhum oleh Allah. (Surah At Taubah ayat 100)Agama Syiah meyakini bahawa seluruh sahabat Rasulullah telah kafir ( Murtad ) kecuali Saidina Ali, salman Al Farisi , Al Miqdad bin Al Aswad , Abu Dzar Al Ghifari . (Ar Raudhoh Minal Kafi Karya Imam Besar Syiah Al Kulaini 8/245-246)
2Islam menghormati dan mencintai Isteri-isteri Nabi Muhammad saw kerana Allah mensucikan mereka sesuci-sucinya (Surat Al-Ahzab ayat 33)Syiah membenci dan melaknat serta mengkafirkan Isteri-isteri Nabi Muhammad SAW seperti Saidatina Aisyah dan Saidatina Hafsah
3Islam meyakini bahawa Abu Bakar adalah orang yang terbaik dari umat ini setelah Rasulullah, kemudian selepas Umar bin Al Khatthab , lalu Utsman bin ‘ Affan , lalu’ Ali bin Abi Talib.Agama Syiah meyakini bahawa orang terbaik setelah Rasulullah adalah Ali bin Abi Talib , adapun Abu Bakar dan Umar bin Al Khatthab adalah dua berhala Quraisy yang terlaknat . (lihat kitab syiah, Ajma’ul fadha’ih karya Al Mulla Kazhim hal. 157)
4Islam meyakini bahawa Abu bakar adalah orang yang paling berhak menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah.Agama Syiah meyakini bahawa orang yang paling berhak menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah adalah Ali bin Abi Talib.
5Islam meyakini bahawa Abu Bakar adalah khalifah pertama yang sah.Agama Syiah memposisikan Abu Bakar sebagai perampas kekhalifahan dari ‘ Ali bin Abi Talib dan beliau adalah Kafir
6Islam meyakini bahawa Mu’awiyah bin Abi Sufyan , ‘Amr bin Al’ Ash, Abu Sufyan termasuk sahabat RasulullahAgama Syiah meyakini bahawa mereka pengkhianat dan telah kafir ( Murtad ) dari Islam

pm468X60