Permohonan UKM Program Pengajian Siswazah Semester 2 Online

Panduan terkini dikemaskini pada 27 Mei 2019 jam 07:13 PM

Permohonan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Program Pengajian Siswazah Semester 2 Online. Dikongsikan dari Graduate Admission Application System (Guest), permohonan untuk mengikuti program pengajian siswazah –  Ijazah Doktor
Falsafah, Sarjana dan Diploma Siswazah ke UKM kini dibuka bagi pengambilan
Semester 2 Sesi Akademik 2015-2016.  Sesi pembelajaran bagi kemasukan
ini akan bermula pada bulan Februari 2016.
Permohonan untuk mengikuti program ini boleh dibuat melalui Sistem Permohonan Kemasukan Siswazah (GUEST) bermula 11 Oktober 2015 sehingga 20 November 2015 (bagi pengajian mod kerja kursus dan mod campuran).
Berikut disertakan senarai program yang ditawarkan UKM seperti di lampiran.

Permohonan Kemasukan Ke UKM Program Pengajian Siswazah Semester 2 Onlineukm1

Panduan Permohonan UKM Program Pengajian Siswazah Semester 2 Online

Sila download panduan di bawah ini

pm468X60