Pinjaman Perumahan Kakitangan Awam Tukar Ke LPPSA Bermula 1 Januari 2016

Panduan terkini dikemaskini pada 27 Mei 2019 jam 05:29 PM

Panduan Terkini Bahagian Pinjaman Perumahan (BPP) Di Tukar Ke LPPSA Bermula 1 Januari 2016. Menerusi makluman Kementerian Kewangan, Kerajaan Malaysia tidak memberhentikan pinjaman perumahan kepada penjawat awam sebaliknya akan  menambahbaik  urusan  pembiayaan  pinjaman  perumahan untuk  kakitangan awam dengan menubuhkan  sebuah  badan berkanun yang dikenali sebagai Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) bagi menggantikan BPP. Ini bermakna BPP akan ditukar ke LPPSA bermula 1 Januari 2016.

LPPSA akan diletakkan di bawah  Kementerian  Kewangan  untuk menguruskan  semua perkara yang berkaitan dengan pinjaman perumahan penjawat awam. LPPSA  akan memastikan pinjaman perumahan dibuat secara lebih efisyen    dengan mengekalkan segala terma dan kemudahan sedia ada.

  • Untuk menyemak status baki pinjaman kakitangan awam, sila klik SPPB.

 

bpp

Berikut adalah diantara transformasi penambahbaikan BPP ke LPSA bermula 1 Januari 2016 menerusi makluman terkini Kementerian Kewangan:-

TRANSFORMASI BPP KE LPPSA MULAI 1 JANUARI 2016

  • Penjawat Awam boleh memohon pinjaman perumahan melalui laman sesawang LPPSA di www.lppsa.gov.my
  • Semua dokumen pinjaman perumahan perlu disediakan oleh Panel Peguam LPPSA. Walaubagaimanapun peguam yang bukan Panel masih boleh digunakan dan tertakluk kepada kelulusan LPPSA seperti berikut:-
  • a) Bagi Pinjaman Perumahan Jenis 3 di mana Perjanjian Jual Beli telah ditandatangani pada dan selepas 1 Januari 2015.
  • b) Bagi Pinjaman Perumahan Jenis 1,2,4,5,6 dan 7 di mana Perjanjian  Jual Beli telah ditandatangani pada dan selepas 1 Jun 2015.
  • Dokumen pinjaman baru akan digunakan di bawah LPPSA.
  • Oleh itu dokumentasi pinjaman yang telah diluluskan hendaklah diselesaikan dan diserahkan kepada Pejabat Tanah sebelum 31 Disember 2015.
  • LPPSA akan melantik Panel Insuran baru. Semua permohonan pinjaman akan  menggunakan Panel Insurans LPPSA yang akan dimuat naik di laman sesawang LPPSA (www.lppsa.gov.my) mulai 1  Januari 2016.

Semoga makluman berita terkini mengenai Pinjaman Perumahan Kakitangan Awam Tukar Ke LPPSA Bermula 1 Januari 2016 akan membantu Penjawat Awam dalam persediaan ke arah LPPSA pada tahun 2016 nanti.
SUMBER : BPP