Semakan Keputusan Kenaikan Pangkat Guru Online

Panduan terkini dikemaskini pada 27 Mei 2019 jam 06:43 PM

Semakan Keputusan Kenaikan Pangkat Guru Online. Bagaimana hendak tahu keputusan kenaikan pangkat secara online? Dipetik dari applikasi semakan KPM – Semakan keputusan urusan kenaikan pangkat guru boleh di buat secara online.

NOTA PENTING:

  • Semakan keputusan urusan kenaikan pangkat secara online tidak melibatkan urusan pemangkuan.
  • Urusan kenaikan pangkat secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan dilaksanakan secara berperingkat mengikut tempoh perkhidmatan yang melayakkan dan perakuan oleh Ketua Jabatan.
  • Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, KPM tidak bertanggungjawab bagi kes penyalahgunaan No. Kad Pengenalan oleh calon lain melalui sistem ini.
  • Sebarang pertanyaan bagi tujuan penyemakan status kenaikan pangkat melalui emel, tuan/puan perlu mengisi maklumat berkenaan (seperti di Jadual 1).
  • Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) yang telah berjaya bagi sebarang urusan kenaikan pangkat, tuan/puan boleh menyemak status Surat Penyiaran Kenaikan Pangkat dengan Ketua Jabatan/ Bahagian masing-masing selepas 30 hari bekerja dari Tarikh Muat Naik Data.
naikpangatguru

Sebarang masalah semakan secara online bolehlah dialamatkan kepada

Cawangan Naik Pangkat,
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia,
Kementerian Pelajaran Malaysia,
Aras 4, Blok E12 Kompleks E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604 PUTRAJAYA .
Tel: 03-88847963/7863/7816
Email: cnp@moe.gov.my

SENARAI PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI:
Sila klik fail ini untuk senarai lengkap pegawai yang perlu dihubungi mengenai urusan semakan pemangkuan/ kenaikan pangkat.

PENGUMUMAN TAMBAHAN:
Bagi calon-calon yang tiada dalam rekod, sila hubungi Ketua Jabatan / Bahagian masing-masing untuk tujuan semakan status.