Panduan terkini dikemaskini pada

Tema Hari Guru 2018 Guru Pemacu Transformasi Pendidikan

Apakah tema hari guru 2018 kali ini? Guru Pemacu Transformasi Pendidikan telah dipilih sebagai tema Hari Guru 2018. Tarikh 16 Mei setiap tahun dipilih sebagai Hari Guru kerana pada tarikh yang sama dalam tahun 1956, Majlis Undang-Undang Persekutuan Tanah Melayu (Federal Legislative Council) telah menerima cadangan-cadangan Laporan Jawatankuasa Pelajaran (Report Of The Education Commitee) sebagai dasar pelajaran negara kita. Dokumen tersebut dikenali sebagai Laporan Razak, telah menjadi Dasar Pelajaran Kebangsaan semenjak hari itu.

Tahun ini Hari Guru 2018 akan jatuh pada 16 Mei 2018 dengan tema – Guru Pemacu Transformasi Pendidikan. Informasi berkaitan maklumat Pelancaran Perayaan Hari Guru 2018 akan dikemaskini dari masa kesemasa, Pada tahun lepas 2017, Perayaan Hari Guru Peringkat Kebangsaan Ke-46 telah diadakan pada 16 Mei 2017 di Educity Sports Complex, Iskandar Puteri, Johor.

Tema Hari Guru

Objektif Hari Guru Malaysia

Berikut adalah objektif diadakan Hari Guru :-

 • 1. Menitikberatkan peranan guru dalam pembinaan kebangsaan (termasuk perpaduan dan integrasi), pembangunan negara dan perkhidmatan kepada masyarakat.
 • 2. Menarik perhatian ibu bapa , murid dan orang ramai kepada peranan penting kaum guru dalam masyarakat Malaysia.
 • 3. Memupuk semangat perpaduan ikhtisas dan muhibbah di antara guru.
 • 4. Meninggikan martabat dan taraf guru dalam masyarakat.
 • 5. Memberi peluang untuk memajukan kecekapan guru melalui seminar, persidangan, melanjutkan pelajaran dan sebagainya.
 • 6. Menilai secara objektif peranan guru dengan berlatarbelakangkan Malaysia dan mengambil langkah-langkah supaya peranan itu lebih berkesan.

Senarai Tema Hari Guru

Berikut adalah senarai tema hari guru dari tahun 2000 hingga sekarang :-

 • 2018 : Guru Pemacu Transformasi Pendidikan
 • 2016/ 2017   Guru Pembina Negara Bangsa
 • 2015   Guru : Membina Ilmu Menyempurnakan Akhlak
 • 2014   Guru : Pencetus Kreativiti, Penjana Inovasi
 • 2013   Guru Malaysia: 1Aspirasi, 1Agenda
 • 2012   Guru Inovatif Melonjakkan Transformasi Pendidikan Negara
 • 2011   Guru Penjana Transformasi Pendidikan Negara
 • 2010   Guru Pembina Negara Bangsa
 • 2009   Guru Pembina Negara Bangsa
 • 2008   Guru Cemerlang Negara Terbilang
 • 2007   Guru Penjana Modal Insan Gemilang
 • 2006   Pendidikan Bestari Pemangkin Kegemilangan
 • 2005   Guru Berkualiti Pemangkin Kegemilangan
 • 2004   Guru Berkualiti Pemangkin Kegemilangan
 • 2003   Guru Berkualiti Aspirasi Negara
 • 2002   Guru Berkualiti Aspirasi Negara
 • 2001   Memartabatkan Profesion Keguruan tanggungjawab Bersama
 • 2000   Bersatu Memartabatkan Profesion Keguruan

Huraian Tema Hari Guru 2018 : Guru Pemacu Transformasi Pendidikan

Definisi Guru Pemacu Transformasi Pendidikan
GURU : Guru merupakan individu penting serta berperanan sebagai pendidik yang mendorong, membimbing dan membentuk kemenjadian murid

PEMACU : Penggerak yang menggerakkan sesuatu usaha dengan lebih cepat dan berkesan dalam memastikan kejayaan dan pencapaian sasaran

TRANSFORMASI : Membawa maksud melakukan perubahan terhadap sifat, tingkah laku, pengetahuan, pandangan dan sebagainya kepada sesuatu yang lebih baik dan sempurna

PENDIDIKAN : Bermaksud perihal mendidik yang merujuk kepada proses atau aktiviti untuk membentuk manusia secara menyeluruh dan seimbang

Huraian Tema Hari Guru 2018 – Guru Pemacu Transformasi Pendidikan
 1. Tema Hari Guru ini dicadangkan untuk menunjukkan bahawa dalam menjayakan transformasi pendidikan negara dan menyahut cabaran Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025, guru ialah agen penting dalam merealisasi transformasi melalui peringkat akar umbi pendidikan. Pada peringkat Gelombang 2 PPPM (2016-2020), guru perlu memainkan peranan sebagai pemacu dalam memastikan transformasi negara dapat dicapai dengan lebih cepat dan berkesan. Guru berperanan menterjemahkan semua dasar dan aspirasi negara melalui pendidikan
 2. Guru perlu menanamkan keinginan dan hasrat yang tinggi bagi memastikan setiap murid mempunyai pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian serta identiti nasional seperti yang dirangka dalam PPPM 2013-2025. Dalam usaha menuju matlamat Transformasi Nasional 2050 (TN50), guru memainkan peranan yang penting dalam mendidik modal insan yang bakal menerajui negara ke arah menjadi negara maju yang sejahtera, berinovasi dan berdaya saing dalam pelbagai bidang di peringkat global
 3. Dalam konteks Malaysia, transformasi pendidikan mestilah bertunjangkan kepada hasrat melahirkan warga glokal iaitu warga yang berakar nasional dan berakal internasional. Justeru itu, guru perlu sentiasa bersedia untuk berubah, melaksanakan tugas daripada cara biasa kepada yang luar biasa, berdaya tahan, futuristik dan berfikiran aras tinggi serta world class thinking.

Selamat menyambut Hari Guru 2018 dengan tema Guru Pemacu Transformasi Pendidikan. Semoga perkongsian definisi dan huraian tema Hari Guru 2018 bermanfaat buat semua..