Tugasan Geografi PT3 2015 Kegiatan Ekonomi

Panduan terkini dikemaskini pada 27 Mei 2019 jam 08:17 PM

Tugasan Geografi PT3 2015 Kajian Lapangan Kegiatan Ekonomi. Untuk tugasan Geografi PT3 tahun 2015, pelajar PT3 adalah dikehendaki untuk menjalankan kajian lapangan berkenaan dengan pekerjaan penduduk dalam pelbagai kegiatan ekonomi di sekitar kawasan tempat tinggal atau sekolah pelajar.

Tempoh pelaksanaan Tugasan Geografi PT3 2015 Kegiatan Ekonomi adalah bermula dari 21 Jun hingga 3 Julai 2015.  Kajian lapangan pelajar hendaklah merangkumi perkara berikut:
  • a) Konsep dan takrifan kegiatan ekonomi.
  • b) Latar belakang kegiatan ekonomi di kawasan tersebut dan persembahan  grafik yang sesuai tentang pekerjaan penduduk di  kawasan kajian tersebut.
  • c) Cadangan usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan penduduk di kawasan tersebut.
  • d) Kegiatan ekonomi yang berpotensi dimajukan di kawasan kajian anda dan alasannya.
geopt3

Berikut disertakan senarai Contoh Panduan Jawapan Tugasan Geografi PT3 2015 Kegiatan Ekonomi

SKEMA PEMARKAHAN TUGASAN GEOGRAFI PT3 2015 KEGIATAN EKONOMI

pt3geo