Panduan terkini dikemaskini pada

Pelepasan Cukai Pendapatan Individu LHDN Terkini 2018

Senarai Pelepasan Cukai Pendapatan Individu LHDN Terkini (Taksiran 2018 – Penghantaran Borang Tahun 2019). Anda seorang pembayar cukai? Jika anda adalah seorang individu pemastautin di Malaysia, anda layak untuk menuntut pelepasan, potongan dan rebat cukai untuk beberapa perbelanjaan yang disenaraikan di bawah ini. Umum sedia maklum dan kebiasaannya pada tarikh 30 April setiap tahun adalah merupakan tarikh akhir untuk memfailkan cukai tahunan BE anda sama ada memfailkan cukai secara manual di pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN) atau menggunakan kemudahan e-filing.

Sebagai seorang pembayar cukai, berikut disenaraikan perbelanjaan individu yang diberikan pelepasan cukai oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) yang seterusnya mampu mengurangkan jumlah cukai pendapatan anda.

lhdn malaysia

Maklumat penting di bawah ini mengandungi informasi berkenaan dengan jenis potongan rebat, had potongan dan jumlah amaun dalam Ringgit Malaysia. Berikut dikongsikan juga beberapa langkah yang mudah untuk tuntut pelepasan cukai seperti dikongsikan dari BNM & Gabungan Persatuan Penggunan Malaysia.

Langkah Mudah Menuntut Pelepasan Cukai Pendapatan

  • 1. Memaksimumkan potongan untuk buku, insurans dan komputer
  • 2. Anak melayakkan anda mendapat pelepasan RM1,000
  • 3. Pembelian peralatan sukan
  • 4. Memfailkan cukai secara berasingan sekiranya anda berkahwin
  • 5. Pembantu Rumah bagi penjagaan khas terhadap ibu bapa anda

Senarai Pelepasan Cukai Pendapatan Individu Pemastautin

Berikut dikongsikan pelepasan cukai pendapatan indidividi Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN).

Tahun 2018 (Terkini)

1 Hingga 7

NO JENIS POTONGAN AMAUN (RM)
1 Individu dan saudara tanggungan 9,000
2 Perbelanjaan rawatan perubatan, keperluan khas dan penjaga ibu bapa (Keadaan kesihatan disahkan oleh pengamal perubatan)
ATAU
Ibu dan Bapa
Terhad 1,500 bagi hanya seorang ibu
Terhad 1,500 bagi hanya seorang bapa
5,000 (Terhad)
ATAU
3000 (Terhad)
3 Peralatan Sokongan Asas (untuk individu kurang upaya, suami/isteri, anak atau ibubapa yang kurang upaya) 6,000 (Terhad)
4 Individu Kurang Upaya 6,000
5 Yuran Pendidikan (Sendiri) :
(i) Peringkat selain Sarjana dan Doktor Falsafah – bidang undang-undang, perakaunan, kewangan Islam, teknikal, vokasional, industri, saintifik atau teknologi;
(ii) Peringkat Sarjana dan Doktor Falsafah – sebarang bidang atau kursus pengajian
7,000 (Terhad)
6 Perbelanjaan perubatan penyakit yang sukar diubati (individu atau suami/isteri atau anak-anak) 6,000 (Terhad)
7. Pemeriksaan perubatan penuh (Diri sendiri, suami / isteri atau anak) 500 (Terhad)

8 Hingga 13

NO JENIS POTONGAN AMAUN (RM)
8 Gaya Hidup : Perbelanjaan untuk kegunaan/ manfaat diri sendiri, suami/ isteri atau anak bagi:-
(i) Pembelian buku, jurnal, majalah, suratkhabar bercetak dan penerbitan (selain bahan bacaan terlarang) untuk diri sendiri, suami / isteri atau anak;
(ii) Pembelian komputer peribadi, telefon pintar atau tablet untuk diri sendiri, suami / isteri atau anak (bukan untuk kegunaan perniagaan);
(iii) Pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan mengikut Akta Pembangunan Sukan 1997 (tidak terpakai bagi jenis basikal bermotor) dan bayaran keahlian gimnasium untuk diri sendiri, suami / isteri atau anak; dan
(iv) Bayaran langganan internet (Atas nama sendiri)
2,500 (Terhad)
9 Pembelian peralatan penyusuan ibu untuk kegunaan sendiri bagi anak berumur 2 tahun dan kebawah (Potongan dibenarkan sekali dalam setiap DUA (2) tahun taksiran 1,000 (Terhad)
10 Yuran penghantaran anak berumur 6 tahun dan ke bawah ke taman asuhan kanak-kanak / tadika yang berdaftar 1,000 (Terhad)
11 Tabungan bersih dalam skim SSPN (Jumlah simpanan dalam tahun 2018 TOLAK jumlah pengeluaran dalam tahun 2018) 6,000 (Terhad)
12 Faedah pembelian rumah. Potongan cukai terhad kepada RM10,000 setiap tahun asas bagi 3 tahun taksiran berturut-turut bermula dari tarikh faedah mula dibayar.
Syarat kelayakan:
(i) pemastautin warganegara Malaysia;
(ii) pembelian rumah kediaman terhad kepada satu unit sahaja;
(iii) perjanjian jual beli ditandatangani dalam tempoh 10 Mac 2009 sehingga 31 Disember 2010; dan
(iv) rumah kediaman tersebut tidak disewakan.
Di mana:
(a) 2 atau lebih individu layak menuntut potongan bagi sebuah rumah kediaman; dan
(b) jumlah faedah yang dibelanjakan oleh kesemua individu berkenaan melebihi amaun yang dibenarkan dalam tahun itu. Setiap individu dibenarkan suatu potongan bagi setiap tahun mengikut formula berikut:
A x B
C
Di mana;
A = jumlah faedah dibenarkan dalam tahun berkenaan;
B = jumlah faedah dibelanjakan oleh individu berkenaan dalam tahun berkenaan;
C = jumlah faedah dibelanjakan oleh kesemua individu
10,000 (Terhad)
12 Suami/Isteri/Bayaran alimoni kepada bekas isteri 4,000 (Terhad)
13 Suami/Isteri kurang upaya 3,500

14 Hingga 21

NO JENIS POTONGAN AMAUN (RM)
14 Anak di bawah umur 18 tahun 2,000
15 Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas dan menerima pendidikan sepenuh masa (peringkat A-Level, sijil, matrikulasi, persediaan atau pra-ijazah) 2,000
16 Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas tertakluk kepada syarat-syarat berikut:
(i) mengikuti kursus di peringkat diploma dan ke atas di institusi pengajian tinggi dalam Malaysia (tidak termasuk kursus matrikulasi/pra-ijazah).
(ii) mengikuti kursus di peringkat ijazah dan ke atas di institusi pengajian tinggi luar Malaysia.
(iii) kursus dan institusi pengajian tinggi diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan.
8,000
17 Anak Kurang upaya
Pelepasan tambahan sebanyak RM8,000 bagi anak kurang upaya berumur 18 tahun dan ke atas, belum berkahwin dan mengikuti diploma ke atas di dalam Malaysia @ peringkat ijazah ke atas di luar Malaysia dalam kursus dan di IPT yang diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan.
6,000
18 Insuran nyawa dan KWSP TERMASUK tidak melalui potongan gaji 6,000 (Terhad)
19 Skim Persaraan Swasta dan Anuiti Tertunda (Deferred Annuity) – berkuatkuasa mulai Tahun Taksiran 2012 hingga tahun taksiran 2021. 3,000 (Terhad)
20 Insurans pendidikan dan perubatan TERMASUK tidak melalui potongan gaji 3,000 (Terhad)
21 Caruman kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) 250 (Terhad)

SUMBER : LHDNM

Semoga panduan Pelepasan Cukai Pendapatan Individu Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN) ini bermanfaat buat semua pembayar cukai.