Senarai Nama Islam Bayi Bermula Huruf A

Panduan terkini dikemaskini pada 27 Mei 2019 jam 10:15 PM

hurufa

Nama bayi/anak Islam yang terbaik. Berikut adalah senarai nama bayi anak lelaki dan perempuan Islam bermula huruf A yang sesuai untuk kita berikan kepada bayi yang baru lahir seperti dikongsikan dari http://namaislam.tripod.com/.

Nama atau ‘Ismun’ dalam bahasa arab merupakan perkara paling penting dalam peradaban manusia. Ilmu pertama yang diajar oleh Allah s.w.t. kepada manusiapertama, Nabi Adam a.s. ialah nama.“…dan Dia mengajarnya kepada Adam, nama-nama benda seluruhnya.” (Al-Baqarah: 31)

Dari ayat di atas, terbukti bahawa nama merupakan asas utama dalam ilmu yang menjadikan kita khalifah di muka bumi. Ayat tersebut juga membuktikan bahawa nama adalah amat penting dan keperluan utama terhadap kehidupan manusia.

Islam merupakan agama yang sempurna. Maka, nama menjadi salah satu perhatian utama sebagai identiti pengenalan umat Islam. Rasulullah bersabda,

“Di antara kewajipan seorang ayah kepada anaknya ada tiga. Iaitu menamakan mereka dengan nama yang baik, mengajarnya apabila berakal, dan mengahwinkan si anak apabila mereka ingin berkahwin.” (Al-Hadith)

Senarai Nama Islam Bayi Lelaki Bermula Huruf A

ABANNAMA ARAB LAMA
ABBASSINGA, NAMA BAPA SAUDARA NABI
ABBUDORANG YANG BERIBADAH
ADNANNAMA YANG BAIK
ADHAMHITAM
ADILYANG ADIL
AFIFYANG MURNI, SUCI, SOPAN
AHMADYANG TERPUJI
AKRAMAMAT MULIA, DERMAWAN
ALA’KEMULIAAN, KEUTAMAAN
ALAUDDINKEUTAMAAN, KEMULIAAN AGAMA
ALIYYANG UTAMA, YANG MULIA
AMINYANG DAPAT DIPERCAYAI
AMIRPEMIMPIN, PUTERA MAHKOTA
AMJADLEBIH MULIA
A’MIRPENUH, MAKMUR
AMMARMEMAKMURKAN, LEMAH LEMBUT, KUAT IMAN
AMARNAMA ARAB LAMA
ANASMANUSIA
ANISKAWAN DEKAT, KAWAN BAIK
ARIFYANG MENGETAHUI
ASHIMPELINDUNG, PENOLONG
ASYRAFLEBIH MULIA
ATHA’HADIAH, PEMBERIAN
ABUL KHAIRYANG TERUS BERBUAT BAIK
ABU SAMAHPEMAAF, BERTOLERANSI
ADABIKESOPANANKU, KESUSASTERAAN
ADAMIKUTAN, TELADAN, NAMA NABI
ADHAMYANG BERWARNA HITAM
ADHWA’CAHAYA, SINARAN
ADIBBERPENGETAHUAN, BERSOPAN, SASTERAWAN
AFDHALLEBIH UTAMA, LEBIH MULIA
AFHAMYANG LEBIH FAHAM
AFANDIGELARAN BAGI ORANG BERPANGKAT
AFIQAMAT PEMURAH, AMAT BERILMU
AFNANHIASAN, KEINDAHAN, KESENIAN
AGHLABYANG MENANG MENGALAHKAN LAWAN
AHLAMIMPIAN, KEMAAFAN, KESABARAN, LEMAH LEMBUT, AKAL
AHLAMIIMPIANKU, KESABARANKU, LEMAHLEMBUTKU, AKALKU
AHMASSEMANGAT, BERANI
AHNAFYANG LURUS, BERPEGANG TEGUH PADA AGAMA
AIMANYANG BERTUAH, YANG KANAN, KEBERKATAN
AISARYANG SENANG, YANG MUDAH
AJMALYANG LEBIH CANTIK
AJWADYANG LEBIH PEMURAH, YANG LEBIH BAIK
AKALILMAHKOTA
AKIDYANG KUAT, TEGUH, TETAP
AKMALYANG LEBIH SEMPURNA
AKRAMYANG MULIA, PEMURAH
AQHARIYANG LEBIH BERKUASA, GAGAH
AQRABINSAUDARA MARA YANG RAPAT, KAUM KERABAT
AQWAYANG PERKASA, YANG KUAT
ALAA’NIKMAT-NIKMAT
ALIFYANG MESRA, KAWAN RAPAT
ALMA’YANG BERSINAR, BERGEMERLAPAN
ATIFPENYAYANG
AWADGANTIAN, PEMBERIAN
AYYUBNAMA NABI
AUSPEMBERIAN, SERIGALA
AZHARYANG BERSERI, YANG GEMILANG
AZZAMKEMAHUAN, BERTEKAD
ABU BAKARYANG BERSEGERA, SAHABAT NABI
ALWANWARNA-WARNI
AMADMASA, MATLAMAT
AMADIMASAKU, MATLAMATKU
AMALCITA-CITA, HARAPAN
AMALUDDINCITA-CITA, HARAPAN AGAMA
AMALICITA-CITAKU, HARAPANKU
AMANSELAMAT, KEAMANAN
AMINUDDINPENGAMANAH AGAMA
AMJADKEMULIAAN, KEAGUNGAN, KEMEGAHAN
AMANKETENANGAN, TENTERAM
AMNIKETENANGANKU, KETENTERAMANKU
AMSYARYANG CERGAS, BERSEMANGAT
AMZARYANG UTAMA, YANG MULIA
ANASKEMESRAAN
ANATLEMAH LEMBUT
ANAQIKEINDAHANKU YANG MENAWAN
ANDHARYANG BERSERI, YANG GEMILANG
ANSARPENOLONG, PENYOKONG
ANSARIPENOLONGKU, PENYOKONGKU
ANWARYANG BERCAHAYA
ANWARICAHAYAKU
ARAMITANDAKU
ARHAMYANG MESRA, YANG BELAS KASIHAN
ARIBYANG MAHIR
ARINAKECERGASAN
ARQAMPENA, NAMA SAHABAT NABI
ARUMSALASILAH, KETURUNAN
ARUMISALASILAHKU, KETURUNANKU
ARSYADYANG SANGAT CERDIK
AS’ADYANG AMAT BAHAGIA
ASILMULIA, BAIK, MENGURUS SENDIRI
ASLAHLEBIH BAIK, SESUAI
ASLAMYANG PALING SELAMAT
ASMA’IHATI YANG SUCI, BERSIH
ASMA’ANHATI YANG SUCI DAN TEGUH
ASMARYANG HITAM MANIS
ASNAYANG TINGGI, YANG BERSINAR
ASNAWIYANG BERSERI, YANG GEMILANG
ASY’ARIELOK, BERAMBUT LEBAT DAN PANJANG
ASYRAFYANG MULIA
ATHARIYANG BERSIH, YANG SUCI
ATHIRMULIA, UTAMA, YANG DISUKAI
AWADYANG PALING DISAYANGI
AUFAYANG SETIA, YANG TAAT
AWWABYANG BANYAK BERTAUBAT
AUJIKETINGGIANKU, KEMULIAANKU
AUNIKELEMBUTANKU, KETENANGANKU
AYADINIKMAT-NIKMAT
AYACAHAYA MATAHARI
AYYUBNAMA NABI
AZFARYANG BERJAYA, YANG MENANG
AZIZYANG MULIA, YANG KUAT, KEKASIH
AZIZANYANG MULIA, YANG KUAT, KEKASIH
AZIZIKESAYANGANKU, KEKASIHKU
AZRIKEKUATANKU, PENYOKONGKU,
A’BIDYANG BERIBADAT
A’BIDINORANG YANG BERIBADAT
A’DILYANG BERLAKU ADIL
ADLIKEADILANKU, KELURUSANKU, BALASANKU
AFFANPENDAKI
A’FIPEMAAF, BERTOLERANSI
AMRANYANG MEMAKMURKAN
AMRUNKEMAKMURAN
ARAFATYANG TERKENAL, PADANG ARAFAH
ARIFYANG BIJAK, YANG MENGETAHUI
ARIFINYANG BIJAK, YANG MENGETAHUI
ASIMYANG MEMELIHARA, MENGAWAL
ASRIMASAKU, KEMAJUANKU, PEREDARAN MASA
ASYURHARI KESEPULUH BULAN MUHARRAM
ATAA’PEMBERIAN
ATAULLAHKURNIA ALLAH, PEMBERIAN ALLAH
ATIKPEMURAH, BERANI, YANG BERSIH
ATIYAHPEMBERIAN
ATIFPENYAYANG
ATUFYANG SANGAT PENYAYANG
AUFYANG BERUSAHA, YANG KUAT, USAHA, NASIB
AWADGANTIAN, PEMBERIAN
AWADULLAHPEMBERIAN DARI ALLAH
AWWAMPERENANG
AISYYANG HIDUP
AZAMKEAZAMAN, KEMAHUAN
AZIMYANG BERAZAM, YANG BERCITA-CITA
AZIMATKEAZAMAN, KEWAJIPAN
AZMANCITA-CITA, TEKAD
AZMICITA-CITAKU, TEKADKU

Senarai Nama Islam Bayi Perempuan Bermula Huruf A

ADABIAHKESOPANAN, BERADAP
ADILAHADIL, SAKSAMA
AFIFAHBERBUDI BAHASA
AMANINACITA-CITA KAMI, HARAPAN KAMI
AMALIACITA-CITA
AIDAHKEBERUNTUNGAN
ARFAHGEMBIRA, SERONOK
ATHILAHMURNI, MULIA
ASMAA’NAMA, KETINGGIAN
AINUL HAYATMATA KEHIDUPAN
AFIFAHYANG BERMARUAH, YANG TERPELIHARA KEHORMATANNYA
AINA’YANG CANTIK MATA
ANISTEMAN, YANG JINAK
AWADAHBAIK, LEMBUT, SOPAN
AUFIAHBERANI, KUAT, GAGAH
ARINAHYANG CERGAS, YANG GIAT
AISYAHHIDUP BAHAGIA
AKIDAHKUAT, TEGUH, KUKUH
ALIYAHYANG TINGGI, KEMUNCAK
ALYA’KETINGGIAN
ALIMAHYANG BERPENGETAHUAN
ALWANIWARNA-WARNI
AMALIACITA-CITA, PENGHARAPAN
AMANICITA-CITAKU, KETENANGANKU
AQILAHYANG BIJAK, YANG MULIA
AZIMYANG BERCITA-CITA, BERPENGHARAPAN
ADIBAHBERPENGETAHUAN
AINUNMATA
AMIRAHYANG BAHAGIA
ABABAHKERINDUAN
AMALHARAPAN, CITA-CITA