Senarai Mata Pelajaran Sekolah Rendah

Panduan terkini dikemaskini pada 27 Mei 2019 jam 10:15 PM

sekrendah

Pendidikan sekolah rendah mengambil masa enam tahun. Kanak-kanak selalunya memulakan pendidikan sekolah rendah ketika berumur tujuh tahun. Pendidikan sekolah rendah merupakan kesinambungan kepada pendidikan prasekolah.

Selain daripada membaca menulis dan mengira, mereka akan didedahkan kepada subjek-subjek lain seperti sains, pendidikan jasmani dan pendidikan Islam dan moral.

UPSR

Pada penghujung pengajian mereka pada Tahun 6, mereka akan menghadapi Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR).

Ujian tersebut menguji:-

  • Penguasaan kefahaman, penulisan dan lisan bagi Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris
  • Penguasaan kemahiran matematik
  • Penguasaan konsep sains

Senarai Mata Pelajaran Sekolah Rendah (Tahap 1 Hingga 6)

TAHAP 1 – Tahun 1 – 3

PRASEKOLAH

Komponen:

Bahasa dan Komunikasi
Perkembangan Kognitif
Kerohanian dan Moral
Perkembangan Sosioemosi
Perkembangan Fizikal
Kreativiti dan Estatik

SEKOLAH RENDAH

Berikut adalah senarai mata pelajaran sekolah rendah :-

Mata Pelajaran Teras:
Bahasa Melayu
English Language
Bahasa Cina (SJKC)
Bahasa Tamil (SJKT)
Mathematics
Science
Pendidikan Islam
Pendidikan Moral

Mata Pelajaran Wajib:

Pendidikan Jasmani
Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Seni Visual
Pendidikan Muzik

Mata Pelajaran Tambahan:

Bahasa Cina Komunikasi
Bahasa Tamil Komunikasi
Bahasa Arab Komunikasi
Bahasa Iban (bermula tahun 3)
Bahasa Semai (bermula tahun 3)

TAHAP 2 – Tahun 4 – 6

Mata Pelajaran Teras:

Bahasa Melayu
English Language
Bahasa Cina (SJKC)
Bahasa Tamil (SJKT)
Mathematics
Science
Kajian Tempatan
Pendidikan Islam
Pendidikan Moral
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Mata Pelajaran Wajib:

Pendidikan Jasmani
Pendidikan Kesihatan
Kemahiran Hidup
Pendidikan Seni Visual
Pendidikan Muzik

Mata Pelajaran Tambahan:

Bahasa Cina Komunikasi
Bahasa Tamil Komunikasi
Bahasa Arab Komunikasi
Bahasa Iban
Bahasa Kadazandusun
Bahasa Semai

Senarai mata pelajaran sekolah menengah pula klik di SINI